1. Jeśli zależy Ci na nawiązaniu współpracy ustal, jaki problem ma druga strona i wskaż sposób, w jaki właśnie Ty możesz ten problem rozwiązać. Dowiedz się, czego potrzebuje i wskaż rozwiązania, które możesz zaoferować.

2. Bądź aktywny i zawsze „pod ręką” – bierz udział w spotkaniach, pozostawaj w kontakcie z osobami decyzyjnymi, zaprezentuj się od jak najlepszej strony. Dzięki temu zbudujesz dobre relacje, a stąd już niedaleko do nawiązania współpracy.

3. Mów o swoich sukcesach – przy pomocy mediów (zwłaszcza internetowych), kreuj swój wizerunek jako fachowca lub eksperta w danej dziedzinie. Pisz o nagrodach, wyróżnieniach, wygranych sprawach, pozytywnych rozstrzygnięciach dla swoich klientów, a także sukcesach poszczególnych członków zespołu. Inne firmy wolą pracować z takimi, które odniosły sukces.

4. Komunikuj się jasno, zrozumiale i pozytywnie. Tylko otwartość i pełna transparentność w negocjacjach zapewni Ci zaufanie drugiej strony. Przy dobrej woli obu stron zawsze można dojść do porozumienia, nawet jeśli stanowiska początkowe są rozbieżne. Ważne, aby wyzbyć się negatywnego nastawienia i uprzedzeń.

5. Jeśli Twoja pierwsza oferta zostanie od razu zaakceptowana, prawdopodobnie mogłeś osiągnąć więcej w drodze dalszych negocjacji. Nie zrażaj się, jeśli Twoja pierwsza oferta zostanie odrzucona – rozmawiaj dalej.

6. Czasem nie warto czekać na „złoty interes” – zdarza się, że gdy czekasz zbyt długo, zostajesz z niczym.

7. Korzystaj ze wsparcia ekspertów – jeśli nie jesteś np. biegły w prawie cywilnym, poproś prawnika o analizę umowy.

8. Jeśli zakładane przez Ciebie priorytetowe i fundamentalne warunki nie mogą być spełnione – weź pod uwagę wycofanie się z negocjacji - bądź natomiast gotowy do rozmowy o kwestiach, które nie są dla Ciebie kluczowe i możesz pójść na pewne ustępstwa.

9. Zawsze staraj się, aby negocjacje zakończyły się wynikiem wygrana-wygrana. W przeciwnym razie strona, która nie odniosła korzyści może utrudniać realizację kontraktu.

10. Pamiętaj, że zakończenie negocjacji i podpisanie umowy to dopiero początek współpracy. Negatywne emocje i złe relacje mogą źle wpłynąć na realizację kontraktu, warto więc dbać o pozytywną atmosferę rozmów.

Źródło: Closing the Deal: 6 Savvy Entrepreneurs Share Their Secrets, The Oracles, www.entrepreneur.com.