„Narodowy Bank Polski podjął współpracę, której celem jest zasilenie rynku w płynności we frankach szwajcarskich. Narodowy Bank Szwajcarii (SNB) i Narodowy Bank Polski zawarły tymczasową umowę swap EUR/CHF. Umowa ta, podobnie jak istniejąca umowa pomiędzy SNB i Europejskim Bankiem Centralnym, umożliwi NBP zapewnienie finansowania we frankach szwajcarskich, w formie swapów walutowych, bankom będącym w obszarze jego kompetencji” – podał Narodowy Bank Polski w komunikacie.

„Począwszy od 17 listopada 2008, NBP będzie uczestniczył w tygodniowych operacjach swapów walutowych SNB i Eurosystemu. Umowa przewiduje, że SNB zasili NBP we franki szwajcarskie za euro, natomiast NBP zasili swoich kontrahentów we franki szwajcarskie w zamian za złote. Operacje będą przeprowadzane z terminem 7-dniowym po ustalonym kursie. Dłuższe operacje mogą być także zaoferowane w trybie doraźnym. Instrument będzie dostępny tak długo, jak będzie istniała taka potrzeba, nie krócej jednak niż do stycznia 2009" - głosi komunikat NBP. NBP prowadził negocjacje z SNB w tej sprawie już od kilku tygodni.

Prezes NBP Sławomir Skrzypek dodał, że bank centralny może pozyskać euro - niezbędne do transakcji z SNB - bezpośrednio ze swoich rezerw bądź w wyniku umowy z Europejskim Bankiem Centralnym.

„Ustalamy co będzie najkorzystniejsze. Bezpośrednio możemy korzystać z naszych rezerw, jak również jesteśmy w trakcie finalizowania umowy z Europejskim Bankiem Centralnym" - powiedział Skrzypek.