W artykule pt. Opodatkowanie usług związanych z nauką języków obcych na gruncie ustawy o podatku od towarów i usług autorzy analizują różnorodne zagadnienia, które są przedmiotem pytań skierowanych do organów interpretacyjnych. Dotyczą one np. prowadzenia i administrowania portalem internetowym, za którego pośrednictwem osoby chcące uczyć się języka angielskiego, mogą robić to, kontaktując się z nauczycielami przez internet.

 


Inne zagadnienie rozpatrywane przez organ stanowiła kwestia związana z importem licencji do programu do nauczania języków obcych, w celu ich późniejszej odsprzedaży osobom fizycznym nieprowadzącym działalności gospodarczej do samodzielnego uczenia języka obcego we własnym zakresie.

 

 


 

Wątpliwości podatników świadczących odpłatne usługi nauczania języków obcych wiążą się również z opodatkowaniem obozów językowych przez nich organizowanych, w czasie których jest realizowany program nauczania w formie intensywnych zajęć prowadzonych przez lektorów. Problematyczne okazuje się również organizowanie i przeprowadzanie egzaminów z języka obcego dla firm i instytucji zlecających wykonanie takiej usługi.

Zobacz również: Już w 2019 r. będzie niższy VAT od e-booków >>

NSA: Sprzedaż gruntu z budynkiem zwolniona z VAT >>

Zwolnienia z VAT w zakresie edukacji >>

Przywołane wyżej przykłady rozstrzygnięć organu interpretacyjnego pokazują, że o prawidłowym ustaleniu zakresu opodatkowania świadczenia określonych usług decydują czasami szczegóły, które z pozoru mogą wydawać się nieważne. Jest to dowód na to, jak trudny bywa proces właściwego zakwalifikowania dokonywanych czynności pod określone przepisy prawa. Takie sytuacje świadczą o tym, że instytucje wspomagające działalność podmiotów prawa podatkowego, takie jak interpretacje indywidualne, są potrzebne.

Zobacz również: Opodatkowanie VAT usług edukacyjnych >>

Więcej w październikowym numerze Przeglądu Podatkowego >>