Obecnie, zgodnie z dyrektywą o VAT, państwa unijne mogą stosować obniżoną, a w niektórych przypadkach nawet zerową stawkę na publikacje drukowane, jak książki, gazety i czasopisma. Ich e-wydania muszą już być objęte podstawową stawką VAT, z wyjątkiem książek cyfrowych dostarczanych na nośniku fizycznym, jak np. CD. Tymczasem zróżnicowanie stawki podatku VAT dla książek papierowych i elektronicznych (w Polsce odpowiednio 5 proc i 23 proc.) sprzyja patologiom. Powoduje, że rynek e-booków rośnie wolniej, rozwija się szara strefa i nielegalne ściąganie książek z internetu. Taki problem mają tez inne kraje UE, w których stawki są zróżnicowane, co wymuszają unijne przepisy.  Wtorkowe porozumienie ministrów finansów krajów UE oznacza, że państwa będą mogły stosować obniżony, a nawet zerowy VAT od publikacji elektronicznych prawdopodobnie już od 2020 r. Uzgodnienie nastąpiło po ponad dwóch latach rozmów na temat propozycji Komisji Europejskiej. Parlament Europejski zaakceptował ją rok temu. Teresa Czerwińska, minister finansów, zapewnia, że chce jak najszybciej przedstawić propozycję zmian, która będzie zakładać obniżenie stawek VAT na publikacje elektroniczne.  - Liczę, że to bardzo potrzebne i korzystne rozwiązanie wejdzie w życie jak najszybciej, już na początku 2019 roku - podkreśla Czerwińska.

Czytaj również: Połowa przepisów dyrektywy VAT do zmiany >>

Bliski koniec dyskryminacji e-publikacji

- Dzisiejsza decyzja Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) jest ostatnim krokiem do zapewnienia, że nierówne traktowanie dwóch produktów - papieru w porównaniu z cyfrowym - stanie się przeszłością. Porozumienie to dobrze wróży nadchodzącym dyskusjom nad ostatnią propozycją Komisji, aby zapewnić państwom członkowskim większą elastyczność w ustalaniu stawek VAT, o ile uznają to za stosowne – powiedział Pierre Moscovici, komisarz ds. gospodarczych i finansowych, podatków i ceł. Moscovici zapowiedział, że zmainy te mają być wdrożone do 2020 r.

Komisji Europejskiej zmiany w dyrektywie pozwalające na stosowanie przez państwa członkowskie obniżonych stawek VAT także do wydawnictw elektronicznych zapropnowała w grudniu 2016 r. KE tłumaczyła, że nie chodzi o to, by kogokolwiek zmuszać do zmiany systemu VAT, a jedynie o zapewnienie państwom członkowskim większej swobody. Nowelizacja nie wprowadza więc obowiązku dla państw członkowskich. Pozytywną opinię w tej sprawie wyraził Parlament Europejski. Żeby jednak przepisy mogły zostać przyjęte, potrzeba było jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich. Terasa Czerwińska podkreśla, że Polska od początku popierała ideę ujednolicenia stawek VAT niezależnie od formy publikacji. -To pozytywnie wpłynie na rozwój rynku książki, publikacji, w tym badawczo-naukowych, zwiększy legalny zasób książek cyfrowych i będzie zapobiegało rozwojowi piractwa internetowego - mówi minister.

  

Niekorzystne wyroki TSUE

Do zmiany dyrektywy o VAT Komisję zmobilizowął m.in.: Trybunału Sprawiedliwości UE. W kilku wyrokach, m.in. w sprawie dotyczącej Polski (C-390/15),  podkreślił, że stosowanie obniżonej stawki VAT na elektroniczne książki i prasę jest niezgodne z europejską dyrektywą o VAT.  Zdaniem sędziów e-booki i e-gazety to usługi dostarczane drogą elektroniczną, a dyrektywa obecnie wyklucza stosowanie niższych stawek dla takich usług. W jdnym z wyroków Trybunał podkreślił jednak, że oferowanie książek w formie papierowej i elektronicznej jest do siebie bardzo podobne. I dlatego stosowanie różnego opodatkowania nie powinno mieć miejsca.

Więcej zmian w dyrektywie o VAT

Ministrowie ponadto zgodzili się na zaciśnienia współpracy w zakresie oszustw dotyczących podatku VAT między krajowymi organami podatkowymi i organami ścigania. Będą się one systematycznie wymieniać informacjami o VAT i danymi wywiadowczymi dotyczącymi zorganizowanych grup przestępczych zaangażowanych w najpoważniejsze przypadki oszustw związanych z VAT.

- Państwa członkowskie wciąż tracą co roku 150 miliardów euro podatku VAT Dzisiejsze porozumienia to kolejny krok w kierunku rozwiązania tego problemu i zmiany przepisów dotyczących podatku VAT na lepsze - powiedział Pierre Moscovici .

Osobno ministrowie poparli wzmożone zasady kontroli nielegalnych przepływów pieniężnych z i do UE o wartości 10 tys. euro lub więcej w gotówceUmożliwili jednak również kontrole dla niższych kwot w przypadku podejrzeń o działalność przestępczą, a także rozszerzenie kontroli celnych na gotówkę wysłaną w paczkach pocztowych lub przesyłkach frachtowych, do kart przedpłaconych i cennych towarów, takich jak złoto. Po tym jak Parlament Europejski ratyfikuje uzgodnione zasady, zostaną one opublikowane w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej i wejdą w życie 20 dni później.