Zaproponowane zmiany dotyczą przede wszystkim zasad ustalania kwot przysługujących pracownikom w związku z używaniem przez pracodawcę do celów służbowych samochodów będących własnością tych pracowników. Mają jednak także wpływ na kwestie podatku dochodowego od osób prawnych i fizycznych, i to nie tylko w odniesieniu do kwot, które mogą być zaliczone przez pracodawcę do kosztów uzyskania przychodów w zw. z wypłatą dokonaną na rzecz pracownika, ale także w zw. z każdym użyciem samochodów osobowych niestanowiących własności podatnika.

Do kosztów podatkowych podatnika nie zalicza się wydatków z tytułu kosztów używania, dla potrzeb działalności gospodarczej, samochodów osobowych niestanowiących składników majątku podatnika - w części przekraczającej kwotę wynikającą z pomnożenia liczby kilometrów faktycznego przebiegu pojazdu dla celów podatnika oraz stawki za jeden kilometr przebiegu, określonej w odrębnych przepisach. Podatnik ma ponadto obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu samochodów wykorzystywanych na podstawie umów najmu i dzierżawy. W przeciwnym razie nie jest uprawniony do zaliczenia wydatków eksploatacyjnych związanych z używanymi pojazdami do kosztów podatkowych.

Jak zauważają eksperci Konfederacji, obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu pojazdu jest powszechnie postrzegany jako szczególnie uciążliwy i dyskryminujący jedną formę wykorzystania pojazdów (najem i dzierżawę) względem innych form przewozu pracowników (usługi taksówkowe, przejazdy koleją, etc). Dodatkowo, wobec wprowadzenia ryczałtowego opodatkowania potencjalnego prywatnego użytku pojazdów po stronie pracowników, wymóg prowadzenia ewidencji i uzależnienie od niej możliwości zaliczenia części poniesionych wydatków traci swój sens, gdyż pracownik jest jednocześnie opodatkowywany z tytułu możliwości korzystania z pojazdu do celów prywatnych. W przypadku więc  gdy podatnik nie prowadzi ewidencji dochodzi do podwójnego opodatkowania przedmiotowych świadczeń. Podatnik nie może zaliczyć poniesionych wydatków do kosztów podatkowych, a z drugiej strony jest zobowiązany by w tym zakresie przypisać przychód podatkowy pracownikowi.

W związku z powyższym, oprócz proponowanych zmian w ustawie o transporcie drogowym, Konfederacja Lewiatan sugeruje również rozważenie uchylenia odpowiednich przepisów ustawy o PIT i ustawy o CIT tak, by wyeliminowane zostało podwójne opodatkowanie kosztów związanych z używaniem wynajmowanych samochodów osobowych

 

Dowiedz się więcej z książki
Aspekt kadrowo-podatkowy wykorzystania samochodów służbowych w celach prywatnych. Pytania i odpowiedzi
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł