- Nowe rozwiązania usprawnią proces obrotu wrażliwymi wyrobami akcyzowymi. Pozwoli to na bieżące monitorowanie przewozu benzyn i oleju napędowego oraz monitorowanie obrotu tych wyrobów. Proponowane przepisy pozwolą także na redukcję nadużyć dotyczących obrotu paliwami ciekłymi oraz zapewnią przejrzystość obrotu w obszarach, które dotychczas nie były monitorowane – czytamy w komunikacie Rady Ministrów.

Czytaj również: Sankcje i kary za brak zgłoszenia transportu do SENT >>

Projekt zakłada, że w celu zapewnienia szczelności systemu obrotu paliwami silnikowymi, podmioty gospodarcze, które uczestniczą w tym obrocie, będą rejestrować miejsca dostarczania paliw. Dzięki temu firma wysyłająca będzie miała pewność, co do możliwości dostarczenia paliwa również do miejsca, które nie jest stacją paliw, a ma uprawnienie do odbioru paliwa. Rejestracja będzie miała charakter jednorazowy, przed dokonaniem pierwszej czynności dostawy do danego miejsca. To rozwiązanie ma ograniczyć możliwość wprowadzenia nielegalnego paliwa do obrotu.

Zobacz procedurę w LEX: Nakładanie kar pieniężnych w systemie monitorowania drogowego przewozu towarów >

Projekt zakłada również, że:

  • wprowadzony zostanie obowiązek koncesyjny dla procesów barwienia i znakowania paliw opałowych oraz paliw do celów żeglugowych.  
  • uporządkowany zostanie obszar podmiotów, które wykorzystują paliwa na cele własne, tj. tzw. podmiotów przywożących.
  • wprowadzone zostanie przejście z papierowych ewidencji i dokumentacji na ich elektroniczne wersje, w jednym centralnym systemie teleinformatycznym. Będzie to tzw. Centralna Ewidencja Wyrobów Akcyzowych.  System zostanie udostępniony bezpłatnie przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej wszystkim firmom, które muszą prowadzić dokumentację akcyzową.

Zobacz procedurę: Przewóz towarów z terytorium innego państwa na terytorium kraju >