Nadrzędnym celem Karty jest wspieranie wzajemnego zaufania, szacunku i odpowiedzialności w relacjach pomiędzy podatnikami a państwem, podniesienie jakości i skuteczności przestrzegania prawa i zapewnienie równego traktowania ​​wszystkim podatników, bez żadnych uprzedzeń lub preferencji. Twórcy Karty podkreślają, że dołożono wszelkich starań dla zapewnienia równowagi między prawami i obowiązkami tak, aby Karta była korzystna zarówno dla rządów jak i podatników.

Autorami inicjatywy są trzy organizacje:

- AOTCA (Asia-Oceania Tax Consultants´Association) reprezentująca 330.000 doradców podatkowych z 20 organizacji zawodowych w 16 krajach w regionie Azji i Pacyfiku.

- CFE (Confédération Fiscale Européenne) reprezentująca ponad 200.000 doradców podatkowych z 27 organizacji zawodowych w 21 krajach europejskich, w tym z Polski.

- STEP  - organizacja reprezentująca ponad 20.000 zarządców nieruchomości  w 95 krajach.

Karta została zaprezentowana podczas konferencji pt. "Big Data - zagrożenie dla praw podatników?" zorganizowanej 13 listopada br. w Amsterdamie. Publikacja dokumentu nastąpiła po ponad dwuletnich konsultacjach przeprowadzonych nie tylko wśród doradców podatkowych, ale także w porozumieniu z administracją podatkową poszczególnych państw, uczelniami i organizacjami międzynarodowymi. Treść Karty Podatnika była omawiana podczas spotkania z Komisją Europejską i OECD, a także przedstawiana Komisji Skarbowej ONZ. Jednym z załączników do dokumentu jest dekalog najważniejszych praw i obowiązków podatników i administracji podatkowych.