15 lutego Ministerstwo Finansów przekazało do konsultacji międzyresortowych i społecznych projekt ustawy o Pracowniczych Planach Kapitałowych. Jak powiedziała na konferencji prasowej prof. Teresa Czerwińska, minister finansów, ma to być dobrowolny i w pełni prywatny system długoterminowego oszczędzania. Program ma być skierowany do ponad 11 milionów pracowników. Łączna składka (pracownika i pracodawcy) wyniesie od 3,5 do 8 proc. Składki odprowadzane przez pracownika będą obliczane od wynagrodzenia netto.

Zachęty podatkowe
System ma być dobrowolny, co jednak istotne, wszyscy pracownicy zostaną do niego zakwalifikowani niejako automatycznie. W sytuacji, gdy pracownik nie będzie chciał mieć własnego planu kapitałowego, będzie musiał złożyć pracodawcy stosowne oświadczenie. Z informacji przedstawionych przez MF wynika, że składki wnoszone przez pracodawcę do PPK będą mogły być zaliczone do kosztów uzyskania przychodów. Projekt ustawy zakłada swobodne dysponowanie środkami. Cały zgromadzony kapitał będzie można wypłacić bez podatku od dochodów kapitałowych po osiągnięciu 60 roku życia: 25 proc. w postaci wypłaty jednorazowej i 75 proc. pozostałych oszczędności w częściach przez 10 lat. Opodatkowana będzie natomiast jednorazowa wypłata.

Wyższy limit składek na IKZE dla samozatrudnionych
Obecna na konferencji Elżbieta Rafalska, minister rodziny, pracy i polityki społecznej podkreśliła, że PPK obejmą wszystkich pracowników, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowemu, także zatrudnionych w oparciu o umowy cywilnoprawne. Z PPK nie skorzystają jednak samozatrudnieni. Dla tych MF przygotowało propozycję podniesienia maksymalnego limitu wpłat na indywidualne konta zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) z obecnych 1,2 do 1,8-proc. średniego wynagrodzenia.

Obecnie trudno jeszcze przewidzieć, kiedy projektowane przepisy wejdą w życie. Resort finansów chciałby jednak objąć systemem PPK największe firmy już od stycznia 2019 r. Celem jest objęcie programem wszystkich pracodawców do 1 lipca 2020 r.


Sprawdź również: Rząd rusza z programem dodatkowych ubezpieczeń emerytalnych >>

Prawo podatkowe przedsiębiorców Karolina TetłakPrawo podatkowe przedsiębiorców >>
Praktyczna publikacja, która pozwala uniknąć zagrożeń podatnikom prowadzącym działalność gospodarczą. >>