Zgodnie z art. 138d § 3 Ordynacji podatkowej w przypadku wystąpienia problemów technicznych uniemożliwiających złożenie pełnomocnictwa ogólnego, jego zmianę, odwołanie lub wypowiedzenie w formie dokumentu elektronicznego, pełnomocnictwo składa się w formie pisemnej.

Jak poinformowało Ministerstwo, do czasu rozwiązania problemu pełnomocnictwa ogólne mogą być składane w formie papierowej.