Zbliżający się termin centralizacji rozliczeń ceł i podatków obsługiwanych przez Służbę Celną (jedno okienko rozliczeniowe) oraz jednoczesne wygaszenie Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowego ZEFIR i uruchomienie Zintegrowanego Systemu Poboru Należności i Rozrachunków z UE i Budżetem ZEFIR2 będą miały wpływ na obsługę deklaracji podatkowych, elektronicznych potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych w nabyciu wewnątrzwspólnotowym oraz nowe usługi: obsługę wniosków o wydanie banderol podatkowych/sprzedaż banderol legalizacyjnych, informację o stanie rozliczenia/zadłużenia.

Ze względu na ilość migrowanych danych resort zakłada się, że proces migracji danych z systemu ZEFIR do systemu ZEFIR2 rozpocznie się o godz. 24.00 dnia 30 września 2015 r. a zakończy o godz. 7.00 dnia 7 października 2015 r. W tym czasie żadne operacje nie będą mogły być rejestrowane ani w systemie wygaszanym, ani w systemie uruchamianym.

Uruchomienie systemu ZEFIR2 pociąga za sobą także uruchomienie usługi e-ZEFIR na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej (PUESC – www.puesc.gov.pl). Ze względu na występujące powiązania usługa ta będzie dostępna od godz. 7.00 dnia 7 października 2015r. PUESC będzie umożliwiał obsługę: AKC-4/4ZO, AKC-U, AKC-WW, AKC-WG, AKC-PA, AKC-P, AKC-EN, INF-A/B/C/D/F/I/J,K; Zgłoszenie o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym, od gier : POG-4, POG-5, POG-P, GHD-1, od wydobycia niektórych kopalin: P-KOP, informacja w sprawie opłaty paliwowej.

Ministerstwo Finansów informuje, że w przypadku, konieczności dochowania terminu do złożenia deklaracji należy złożyć deklarację w formie papierowej do właściwego urzędu celnego lub nadać w placówce Poczty Polskiej. Deklaracje te zostaną obsłużone w systemie niezwłocznie po zakończeniu migracji i produkcyjnym uruchomieniu systemu ZEFIR 2 w dniu 7 października 2015 r.

Resort komunikuje także, że pobieranie potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych w okresie od 1 września 2015 do 6 października 2015 r. będzie możliwe na stronie internetowej https://www.e-clo.pl/ZEFIR/ezefir/app/CheckCar, jednakże ostatnie zasilenie danymi nastąpi 1 października 2015 r. Od 7 października 2015 r. pobieranie potwierdzeń zapłaty akcyzy od samochodów osobowych będzie dostępne na Platformie Usług Elektronicznych Służby Celnej PUESC (https://www.puesc.gov.pl/).

Ministerstwo Finansów informuje jednocześnie, że w okresie od 1 października 2015 r. do 7 października 2015 r. nie będzie możliwości obsługi wniosków o wydanie banderol podatkowych lub sprzedaż banderol legalizacyjnych. Wobec powyższego resort zaleca aby uwzględnić zwiększone zapotrzebowanie na znaki akcyzy we wnioskach składanych w miesiącu wrześniu. Ostanie wydanie banderol ze skarbców urzędów celnych będzie możliwe 30 września 2015 r. Polska Wytwórnia Papierów Wartościowych będzie obsługiwać w okresie od 1 października 2015 r. do 7 października 2015 r. wszystkie upoważnienia do odbioru banderol wydane przez urzędy celne do dnia 30 września 2015 r.

Informacja pochodzi z programu Lex Administracja Skarbowa