Wdrożona 16 czerwca br. w ramach projektu e-Deklaracje 2 usługa usprawni funkcjonowanie instytucji publicznych i zapewni, że prokuratury, sądy i gminne ośrodki pomocy społecznej otrzymają dane o dochodach automatycznie z systemu e-Podatki – bez angażowania pracowników urzędów skarbowych, beneficjentów pomocy i innych uprawnionych podmiotów. Wymiana odbywać się będzie bezpośrednio między resortem finansów, a wskazanymi instytucjami.

Usługa umożliwi gminnym ośrodkom pomocy społecznej pozyskanie informacji o wysokości dochodów podatników wnioskujących o świadczenia społeczne. Będzie to wymiana bezpośrednia, bez konieczności wydawania zaświadczeń przez urzędy skarbowe. W odniesieniu do resortu sprawiedliwości i PG usługa udostępniania danych o dochodach pozwoli prokuratorom m.in. na dołączanie do aktu oskarżenia informacji o majątku podejrzanego.

Informacja pochodzi z programu Vademecum Głównego Księgowego