Marcin Łoboda został sekretarzem stanu, szefem Krajowej Administracji Skarbowej. Jest ekonomistą i prawnikiem, wieloletnim pracownikiem organów podatkowych. W latach 2008–2015 był dyrektorem Izby Skarbowej w Bydgoszczy. Następnie pracował w urzędach skarbowych, Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Celno-Skarbowym, Izbie Administracji Skarbowej w Bydgoszczy i Centrum Kompetencyjnym ds. raportowania schematów podatkowych MDR przy Izbie Administracji Skarbowej w Olsztynie. Członek Komisji Kodyfikacyjnej Ogólnego Prawa Podatkowego, urzędnik służby cywilnej, doradca podatkowy, członek Państwowej Komisji Egzaminacyjnej ds. Doradztwa Podatkowego V kadencji. Jest autorem wielu artykułów z zakresu prawa podatkowego.

Zbigniew Stawicki został podsekretarzem stanu, zastępcą szefa Krajowej Administracji Skarbowej. Jest doświadczonym urzędnikiem i doradcą podatkowym. W latach 2008-2015 był dyrektorem Urzędu Kontroli Skarbowej w Bydgoszczy. Nadzorował prace powołanego w 2014 r. międzyresortowego zespołu ds. przestępczości w podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym.

Jarosław Neneman został podsekretarzem stanu odpowiedzianym za podatki. Jest ekonomistą i wykładowcą akademickim na Uniwersytecie Łódzkim oraz Uczelni Łazarskiego w Warszawie. W latach 2004-2005 oraz w 2006 r. był podsekretarzem stanu w Ministerstwie Finansów odpowiedzialnym za politykę i legislację podatkową. Ponownie zajął stanowisko wiceministra finansów w latach 2014-2015. Od 2010 r. do 2014 r. pełnił również funkcję doradcy społecznego prezydenta RP ds. samorządu. Jest autorem wielu publikacji naukowych i dydaktycznych.

Jurand Drop został podsekretarzem stanu odpowiedzialnym za politykę makroekonomiczną. Jest ekonomistą i wykładowcą akademickim. W 2015 r. został podsekretarzem stanu w Ministerstwie Administracji i Cyfryzacji odpowiedzialnym za politykę cyfryzacji, telekomunikację, cyberbezpieczeństwo i administrację elektroniczną. Od 2020 r. był koordynatorem krajowym ds. Finlandii, Litwy i Polski w Dyrekcji Generalnej ds. Sieci Telekomunikacyjnych, Treści i Technologii w Komisji Europejskiej. Uczestniczył w procesie tworzenia reform ekonomicznych, w tym w negocjacjach dot. Krajowych Programów Odbudowy oraz przewidzianych przez nie implementacji celów i kamieni milowych, a także w procedurze Semestru Europejskiego.