Hanna Majszczyk była w latach 2007-2010 dyrektorem departamentu VAT w MF (następnie podatków pośrednich). Od czerwca 2010 r. do  czerwca 2017 r. była wiceministrem finansów odpowiedzialnym za stronę wydatkową budżetu państwa oraz współpracę z samorządami terytorialnymi. Rezygnację z powodów osobistych złożyła po zamknięciu roku budżetowego 2016 i przyjęciu przez Radę Ministrów uchwały w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu.

Paweł Karbownik jest ekonomistą i dyplomatą. W latach 2014-2019 pełnił funkcję doradcy przewodniczącego Rady Europejskiej ds. G7, G20 i agendy strategicznej UE. Wcześniej był zastępcą dyrektora w Departamencie Ekonomicznym UE w Ministerstwie Spraw Zagranicznych RP, gdzie kierował zespołem odpowiedzialnym m.in. za programowanie polskiej prezydencji w Radzie UE w 2011 r., projekt koncepcji unii energetycznej, czy sankcji na Rosję w 2014 r. Doświadczenie zawodowe zdobywał także w Parlamencie Europejskim w Komisji Gospodarczej i Monetarnej, a także w międzynarodowych korporacjach. Jest autorem publikacji na temat unii bankowej, gospodarczej i walutowej oraz efektywności systemów podatkowych.

Dyrektorem generalnym MF została Marta Niżałowska-Pactwa.