Trwają konsultacje społeczne przygotowanego przez resort finansów projektu nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, w którym zaproponowano obniżenie stawki CIT z 19 do 15 proc. dla małych podatników tj. takich, u których wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym wyrażonej w złotych kwoty odpowiadającej równowartości 1,2 mln euro.

Zobacz: MF: mali podatnicy zapłacą tylko 15 proc. CIT >>

Jak zauważają eksperci Lewiatana, ocena tej propozycji nie jest jednoznaczna. Z jednej strony każde obniżenie stawki w podatku dochodowym należy przyjąć z zadowoleniem. Z drugiej jednak należy zwrócić uwagę na kilka istotnych elementów. Biorąc pod uwagę, iż małe firmy, o przychodach, które mogą kwalifikować firmę jako „małego podatnika", są w większości prowadzone w formie jednoosobowej działalności gospodarczej, efekt proponowanej zmiany będzie znikomy. W rezultacie 15 proc. podatek CIT znajdzie zastosowanie w odniesieniu do bardzo wąskiej grupy przedsiębiorców - prowadzenie działalności o tak ograniczonej skali w formie spółki kapitałowej jest bowiem nieopłacalne. Zarówno zakres podmiotowy zmiany, jak i skala obniżenia stawki są niewystarczające. Aby mogli z niej skorzystać najdrobniejsi przedsiębiorcy, należałoby objąć nią także podatników podatku PIT.

Zdaniem Rady Podatkowej Konfederacji Lewiatan, niższa stawka podatku nie przyniesienie również efektu w postaci stymulowania podatników do przekształcania działalności indywidualnej w spółkę. W Polsce skala prowadzenia działalności w formie indywidualnej jest zbyt duża. W ten sposób skłonność do ryzyka niezbędna dla rozwoju gospodarczego jest instytucjonalnie ograniczana. Zaproponowana zmiana mogłaby przy okazji, doprowadzić do ukształtowania bardziej adekwatnego modelu prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce poprzez spółki kapitałowe. Koszty związane z prowadzeniem działalności w formie spółki byłyby niwelowane przez obniżoną stawkę. Niestety, projektodawca wprowadza szereg ograniczeń związanych z korzystaniem ze stawki obniżonej - uniemożliwiających przekształcenie działalności jednoosobowej w spółkę.

Dowiedz się więcej z książki
CIT. Komentarz. Podatki i rachunkowość
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł