Z informacji MF wynika, że Skiba przejął nadzór m.in. nad departamentami: podatku od towarów i usług, podatków dochodowych, systemu podatkowego, cen transferowych i wycen, podatków sektorowych, lokalnych i podatku od gier. W dalszym ciągu będzie też głównym rzecznikiem dyscypliny finansów publicznych.

Skiba jest specjalista w zakresie makroekonomii. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej na kierunku międzynarodowe stosunki gospodarcze i polityczne (2002 r.). Następnie do 2009 r. był pracownikiem naukowym w Wyższej Szkole Biznesu – National Louis University. Od 2009 r. do listopada 2015 r. zatrudniony w Narodowym Banku Polskim, początkowo w Biurze Integracji ze Strefą Euro, a od 2011 r. w Instytucie Ekonomicznym. Zajmował się tam analizą koniunktury gospodarczej w strefie euro, funkcjonowania Unii Gospodarczo-Walutowej oraz przygotowywaniem prognoz makroekonomicznych dla strefy euro.

Zobacz również: Sejmowa komisja za nowym nadzorem biegłych rewidentów >>