Na spotkaniu Komitet Standardów Rachunkowości omówił również wyniki ankiety na potrzeby wprowadzenia zmian do treści standardów lub stanowisk wydanych przez Komitet, a także przedstawiono projekt nowelizacji KSR nr 10 "Umowy o partnerstwie publiczno-prywatnym oraz umowy koncesji na roboty budowlane lub usługi". Prace w zakresie tych zagadnień będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu Komitetu.

Dyskusje nad projektem stanowiska Komitetu w sprawie ujęcia transakcji zamiany składnika aktywów niepieniężnych na inny składnik aktywów niepieniężnych nadal trwają. Komitet szczególnie debatował nad rozliczeniem nadwyżki transakcji zamiany składników aktywów niepieniężnych, prace w tym zakresie będą kontynuowane na kolejnym posiedzeniu Komitetu.

Więcej informacji i narzędzi znajdziesz w programie
Vademecum Głównego Księgowego
Bądź na bieżąco ze zmianami prawnymi i korzystaj z aktualnych materiałów