Organizatorami konferencji – finansowanej ze środków Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy – było Ministerstwo Finansów, GPW, Deloitte oraz Bank Światowy. W ramach konferencji Pani Joanna Dadacz, Dyrektor Departamentu Rachunkowości i Rewizji Finansowej w MF, odczytała list Pana Wiesława Janczyka, Sekretarza Stanu w MF, do uczestników konferencji oraz przedstawiła prezentację na temat: „Raportowanie niefinansowe w Polsce – transpozycja dyrektywy 2014/95/UE", szczegółowo wyjaśniając zasadnicze aspekty projektu zmiany ustawy o rachunkowości oraz wybór lub rezygnację z danej opcji dyrektywy przy implementacji dyrektywy.

W ramach konferencji odbyły się także panele dyskusyjne dotyczące m.in. korzyści dla spółek wynikających z wdrożenia raportowania niefinansowego (np. przemyślenie strategii funkcjonowania spółki, zarządzania ryzykami, w szczególności w obszarze społecznej odpowiedzialności i wpływu na otoczenie), została także przedstawiona perspektywa inwestorów, którzy coraz większą uwagę zwracają na informacje niefinansowe prezentowane przez spółki. Ponadto zaprezentowano najpopularniejsze trendy w zakresie standardów raportowania oraz tzw. dobre praktyki i doświadczenia spółek, które od wielu lat dobrowolnie raportują informacje niefinansowe.

Z informacji uzyskanych od współorganizatorów wynika, iż konferencja spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony spółek i uczestnicy konferencji pozytywnie ocenili podejście regulatora przyjęte przy transpozycji dyrektywy, aby pozostawić maksymalną swobodę wyboru spółkom oraz nie zwiększać kosztów związanych z obowiązkami sprawozdawczymi ponad te, wynikające z nowej dyrektywy.