Bank Gospodarstwa Krajowego będzie mógł emitować na rynkach zagranicznych obligacje na rzecz Krajowego Funduszu Drogowego - przewiduje zgłoszona w czwartek przez sejmową komisję infrastruktury poprawka do projektu noweli ustawy o autostradach.

Poprawkę do projektu noweli ustawy o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym zgłosił poseł Leszek Cieślik z PO. "Proponowane rozwiązania przyczynią się do uniezależnienia źródeł finansowania od popytu zgłaszanego przez inwestorów krajowych, a tym samym zwiększą bezpieczeństwo pozyskiwania środków na rzecz KFD. Ponadto wpłynie to na obniżenie kosztów pozyskiwania środków dla KFD poprzez dywersyfikację źródeł jego finansowania" - napisał poseł w uzasadnieniu do poprawki.

Poprawka uzyskała pozytywną opinię Ministerstwa Finansów. Zdaniem resortu usprawni ona proces emitowania przez BGK obligacji na rzecz KFD, a tym samym finansowanie inwestycji drogowych.

Sejmowe Biuro Legislacyjne ostrzegło, że poprawka wykracza poza materię regulowaną przez projekt, co jest niezgodne z konstytucją. Jeżeli ktoś zaskarżyłby ją do Trybunału Konstytucyjnego, mogłaby zostać uchylona.

Przygotowany przez posłów PO projekt ma dostosować polskie przepisy do regulacji unijnego prawa o zamówieniach publicznych, w zakresie procedury przetargowej umów dotyczących budowy i eksploatacji, albo tylko eksploatacji autostrad.

Zgodnie z obecnymi przepisami w przetargach ogłaszanych przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad mogą uczestniczyć tylko spółki akcyjne i te z ograniczoną odpowiedzialnością o określonym kapitale, z siedzibą w Polsce, których przedmiotem działalności jest wyłącznie budowa lub eksploatacja dróg. Projekt przewiduje m.in. zniesienie tych ograniczeń.

Zgodnie z uzasadnieniem zmiany pozwolą m.in. uniknąć sytuacji, w których umowy na budowę i eksploatację dróg byłyby zawierane z naruszeniem prawa wspólnotowego. Ponadto proponowane przez posłów PO przepisy doprecyzowują istniejące regulacje. (PAP)