Zastrzeżenie na fakturze prawa własności towaru do czasu zapłaty nie ma wpływu na powstanie obowiązku podatkowego.

Dopisek na fakturze, że do momentu zapłaty towar pozostaje własnością sprzedawcy z punktu widzenia prawa cywilnego jest sprzedażą z zastrzeżeniem prawa własności. Taką sprzedaż uważa się za sprzedaż pod warunkiem zawieszającym, tzn. że własność towarów przejdzie z chwilą zapłaty całej ceny. Jednak jeśli towar wydano kupującemu, zastrzeżenie musi być stwierdzone pismem, stąd zwyczaj umieszczania takiego dopisku na fakturze. Zastrzeżenie to jest jednak skuteczne tylko wobec nabywcy i pozwala odebrać mu towar, za który nie zapłacił, zamiast windykacji długu. Eksperci dodają, że by było ono skuteczne również wobec wierzycieli kontrahenta, pismo zawierające to zastrzeżenie musi mieć datę pewną, inaczej wierzyciel kontrahenta może zająć towar na poczet zapłaty swojej należności. Z punktu widzenia VAT takie zastrzeżenie nie ma znaczenia. Do dostawy towarów dochodzi z chwilą przeniesienia prawa do rozporządzania towarami jak właściciel w sensie ekonomicznym, a nie przeniesienia prawa własności.

źródło: Dziennik Gazeta Prawna, 25 stycznia 2011 r.