Poza szkoleniami z zakresu podatków, rachunkowości, prawa pracy i wielu innych tematów z którymi doradcy podatkowi stykają się w swojej codziennej pracy, członkowie Izby mogą skorzystać również z rozmaitych przedsięwzięć integrujących środowisko. We wrześniu organizowane są pikniki, a także szkolenia wyjazdowe w kraju i za granicą.

Poprzez portal szkoleniowy dostępny w mDoradcy można zapoznać się z ofertą szkoleń organizowanych przez oddziały Izby, zgłosić swój udział, a także sprawdzić liczbę uzyskanych dotychczas punktów. W mDoradcy są również dostępne szkolenia e-learningowe organizowane przez KRDP, za które można zdobyć punkty. Od 1 stycznia 2011 r. doradców podatkowych obowiązują zasady stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, w świetle których każdy doradca podatkowy zobowiązany jest do uzyskania minimum 32 punktów w okresie następujących po sobie dwóch kolejnych lat, przy czym w jednym roku doradca obowiązany jest uzyskać minimum 25 proc. dwuletniego limitu.