W skład Platformy mają wchodzić krajowe organy podatkowe, Parlament Europejski, przedsiębiorstwa, naukowcy oraz organizacje pozarządowe. Zasadniczym celem jej działania ma być skoordynowanie działań podejmowanych przez poszczególne kraje członkowskie w ramach walki z oszustwami podatkowymi.

Platforma będzie się składać z 45 członków, w tym 15 przedstawicieli organizacji pozarządowych wybieranych w ramach otwartej procedury aplikacji. Wczoraj ruszył nabór wniosków w celu wybrania organizacji do udziału w Platformie.

Zgodnie z zaleceniami przyjętymi przez Komisję w ubiegłym roku Platforma ma realizować dwa zasadnicze zadania. Po pierwsze ma dążyć do wypracowania wspólnego stanowiska wobec tzw. rajów podatkowych. Po drugie określić sposoby działania, aby przedsiębiorstwa nie mogły unikać płacenia podatków.

Pierwsze spotkanie Platformy wstępnie zaplanowano na 10 czerwca 2013 roku.