Ministerstwo Finansów przygotowało projekt zmian w ustawie o kontroli skarbowej. Mają one pomóc inspektorom w walce z internetową szarą strefą, ułatwić urzędom kontroli skarbowej pozyskiwanie specjalistów i uprościć nadzór nad wydawaniem środków pochodzących z Unii Europejskiej.

Zgodnie z projektem, informacji o firmach i osobach zamieszczających reklamy będą musieli udzielać wydawcy i redaktorzy dzienników i czasopism, nadawcy programów radiowych i telewizyjnych, administratorzy lub właściciele stron internetowych, serwisu, serwerów oraz podmioty świadczące usługi utrzymania domen i stron internetowych. Podobnych informacji będą musiały udzielać inspektorom banki.
W przypadku nieuzasadnionej odmowy udostępnienia informacji będzie grozić kara do 5 tys. zł.

Ministerstwo Finansów tłumaczy w uzasadnieniu do projektu zmian, że organy skarbowe uzyskają w ten sposób dodatkowe uprawnienie do kontroli e-handlu i wykorzystania Internetu, do prowadzenia nieujawnionej i nieopodatkowanej działalności gospodarczej.

Według resortu finansów, niejednokrotnie osoby prowadzące taką działalność, w celu unikania opodatkowania ukrywają lub podają nieprawdziwe dane. Organy kontroli skarbowej, posiadając informacje o takich transakcjach, nie są w stanie ustalić tożsamości takich osób, a tym samym wszcząć i przeprowadzić postępowania kontrolnego.

Nowelizacja ma też ułatwić doradcom podatkowym dostęp do zawodu inspektora skarbowego. Osoba wpisana na listę doradców podatkowych będzie mogła uzyskać mianowanie na stanowisko inspektora kontroli skarbowej bez konieczności posiadania odpowiedniego stażu w administracji skarbowej, podatkowej i celnej.

Jednocześnie w ustawie o doradztwie podatkowym zmieniony zostanie przepis, który przewiduje obligatoryjne skreślenie doradcy podatkowego z listy doradców po upływie 5-letniego okresu zawieszenia wykonywania zawodu. Z listy nie zostanie skreślony doradca, który nie wykonywał zawodu w związku z pracą w kontroli skarbowej.

Projekt przewiduje też zmianę statusu inspektorów kontroli skarbowej. Będzie on zbliżony do statusu urzędników służby cywilnej. Jak argumentuje Ministerstwo Finansów w uzasadnieniu do projektu zmian, nowe zasady zagwarantują inspektorom kontroli skarbowej stabilność zatrudnienia i niezależność w wykonywaniu obowiązków służbowych od jakichkolwiek wpływów zewnętrznych. Mają też zapobiec odpływowi doświadczonych i wykwalifikowanych pracowników ze służb kontroli skarbowej.