Filip Świtała specjalizuje się w podatkach bezpośrednich i międzynarodowych. Od lutego 2017 r. był dyrektorem departamentu systemu podatkowego w Ministerstwie Finansów.

 

 


 

Wcześniej pracował w firmach konsultingowych i Komisji Europejskiej. Zajmował się tam m.in. zagadnieniami związanymi z podatkami dochodowymi i majątkowymi oraz przygotowywał zalecenia dla Polski w sprawie poprawy systemu podatkowego w ramach koordynacji polityki makroekonomicznej (tzw. semestr europejski).