17 czerwca w życie weszło unijne rozporządzenie 537/2014 ws. szczegółowych wymogów dotyczących ustawowych badań sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego. Federacja Europejskich Księgowych opracowała zestawienie, w którym podsumowuje stan implementacji unijnych przepisów. FEE przedstawia także opcje, na które w procesie implementacji zdecydowały się poszczególne aństwa członkowskie jeśli chodzi o zakaz świadczenia usług nieaudytowych, obowiązek rotacji firmy audytorskiej oraz nadzór publiczny.

Jak wynika z zestawienia – większość państw, które już implementowały dokument lub są w trakcie wdrożenia zdecydowała się nie korzystać z opcji i ograniczyć zakres regulacji, do tych sugerowanych rozporządzeniem. Zdaniem FEE to sygnał, że kraje dążą do harmonizacji unijnego rynku audytu. Federacja w komunikacie wyraziła nadzieję, że podobny kierunek implementacji wybiorą także państwa, które jeszcze nie dostosowały krajowych przepisów do postanowień reformy. W tych państwach, a więc także w Polsce, do czasu wprowadzenia krajowych regulacji rozporządzenie stosowane jest od 17 czerwca bezpośrednio.