Wojewódzki Sąd Administracyjny w Bydgoszczy w orzeczeniu sygn. I SA/Bd 375/20 zwrócił uwagę, że dyrektywa, na podstawie której państwa członkowskie były zobowiązane do implementacji przepisów nakładających tzw. exit tax, czyli opodatkowania niezrealizowanych zysków o wartości przekraczającej 4 miliony złotych, powinny dotyczyć wyłącznie osób prawnych. Sąd uznał, że wprawdzie dyrektywa ATAD wyznacza jedynie ogólny, minimalny poziom ochrony przed agresywnym planowaniem podatkowym, jednakże nie oznacza to przyzwolenia na wprowadzenie przepisów nieznajdujących oparcia w regulacjach tego aktu prawnego.

Czytaj w LEX: Exit tax: opodatkowanie dochodów z niezrealizowanych zysków w praktyce >

Majątek prywatny bez exit tax

Z treści dyrektywy nie można wyczytać jednak, że podatek od wyjścia ma zastosowanie także w sytuacji dokonania między członkami rodziny darowizny mienia należącego do majątku osobistego darczyńcy będącego osobą fizyczną. WSA zwrócił również uwagę na fakt, że pojęcia "majątku osobistego" zdefiniowanego w art. 30da ust. 3 ustawy o PIT nie można utożsamiać z pojęciem "składnika majątku" użytego w art. 30dh ust. 3 pkt 1 tej ustawy, gdyż mają one na gruncie ustawy różne znaczenia. Skoro zatem  (na podstawie art. 30dh ust. 3 pkt 1 ustawy o PIT) opodatkowane jest nieodpłatne przekazanie za granicę innemu podmiotowi składnika majątku, to nie można twierdzić, że podatkowi od wyjścia podlega nieodpłatne przekazanie mienia będącego majątkiem osobistym skarżącej.

Zobacz również:
Exit tax zapłacą również osoby fizyczne >>

Są już pierwsze problemy z exit taxem >>
 

Skutki podatkowe emigracji zarobkowej

- Ten wciąż nieprawomocny wyrok stoi w sprzeczności z wcześniejszymi dwoma wydanymi przez ten sam sąd w podobnych sprawach (sygn. I SA/Bd 782/19 i SA/Bd 783/19). Dotychczasowe, niekorzystne dla podatników orzecznictwo w tym zakresie zniechęcało ich do emigracji podatkowej – komentuje Eliza Skotnicka, senior manager w zespole People Advisory Services w Dziale Doradztwa Podatkowego EY. Jej zdaniem, najnowszy wyrok WSA w Bydgoszczy wydaje się być światełkiem w tunelu. Jednakże trudno na nim oprzeć swoje decyzje wprost.

 

Jak tłumaczy Eliza Skotnicka, każdorazowo podejmując decyzję o przeniesieniu składnika majątku czy rozważając zmianę rezydencji podatkowej trzeba całościowo przyjrzeć się konsekwencjom podatkowym z tym związanym, w tym uwzględnić ryzyko konieczności zapłaty exit tax. Zwraca uwagę, że w przypadku wątpliwości, czy exit tax byłby należny (także podobnych do tych, które miał WSA w Bydgoszczy) warto sięgnąć po instytucję interpretacji podatkowej lub w inny sposób zbudować katalog argumentów na poparcie swojego stanowiska (np. opinia doradcy podatkowego, defense file).

Czytaj w LEX: Czy transfer pieniędzy pomiędzy oddziałem a jednostka macierzystą podlega opodatkowaniu podatkiem od niezrealizowanych zysków? >