- To kolejne przepisy wprowadzone przez MF ułatwiające funkcjonowanie branży ubezpieczeniowej w czasie epidemii. Rozporządzenie wprowadza czasową możliwość przeprowadzania egzaminów agencyjnych zdalnie, z wykorzystaniem systemu teleinformatycznego. Taka formuła pozwoli na ich elastyczne wbudowanie w systemy informatyczne zakładów ubezpieczeń – stwierdził Tadeusz Kościński, minister finansów.

Chodzi o rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji. Rozporządzenie dostosowuje także do zdalnego trybu przeprowadzania egzaminu proces doręczania zawiadomienia o wyniku egzaminu oraz wniesienia ewentualnego odwołania.

Czytaj: Jest rozporządzenie w sprawie zdalnych egzaminów na studiach>>
 

- W ramach nadzoru nad całym procesem, zakład ubezpieczeń przeprowadzający egzamin w trybie zdalnym, zawiadomi Komisję Nadzoru Finansowego o zamiarze przeprowadzenia takiego egzaminu wraz z opisem wykorzystywanego systemu teleinformatycznego. System powinien zapewniać skuteczną identyfikację osób zdających egzamin oraz samodzielności ich pracy – czytamy w komunikacie Ministerstwa Finansów.

Rozporządzenie dostosowuje także do zdalnego trybu przeprowadzania egzaminu, proces doręczania zawiadomienia o wyniku egzaminu oraz wniesienia ewentualnego odwołania.

Zgodnie z art. 19 ust. 1 pkt 5 ustawy o dystrybucji ubezpieczeń czynności agencyjne, czynności dystrybucyjne zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjne zakładu reasekuracji mogą być wykonywane wyłącznie przez osoby fizyczne, które zdały egzamin przeprowadzony przez zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji. Szczegółowy tryb oraz wymogi dotyczące przeprowadzenia egzaminu określa rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie egzaminu dla osób ubiegających się o wykonywanie czynności agencyjnych, czynności dystrybucyjnych zakładu ubezpieczeń oraz czynności dystrybucyjnych zakładu reasekuracji. I to właśnie do tego rozporządzenia wprowadziło zmiany rozporządzenie zmieniające, podpisane przez ministra finansów 13 maja 2020 r.