W Dzienniku Ustaw pod pozycją 853 opublikowane zostało rozporządzenie ministra nauki  i szkolnictwa wyższego zmieniające rozporządzenie w sprawie studiów. Zgodnie z nim przeprowadzanie zaliczeń i egzaminów kończących określone zajęcia nie będzie odbywać się jedynie w siedzibie uczelni lub w jej filii.

Czytaj też: Prof. Pisuliński: Zdalna sesja na dużym wydziale wyzwaniem organizacyjnym i prawnym>>
 

Rozporządzenie przewiduje m.in., że w przypadku gdy akt ślubowania jest sporządzany w postaci elektronicznej, podpis studenta może być zastąpiony potwierdzeniem złożenia ślubowania  dokonanym po uwierzytelnieniu tego studenta w systemie teleinformatycznym.

Inne rozwiązanie polega na tym, że jeżeli uczelnia prowadzi bazę pisemnych prac dyplomowych zapewniającą ich przechowywanie, w teczce akt osobowych studenta zamiast pracy dyplomowej może być przechowywana informacja o przechowywaniu pracy dyplomowej w tej bazie.

Rozporządzenie dostępne jest TUTAJ>>