Raport na ten temat przygotowało Niezależne Zrzeszenie Studentów.  Respondenci studiują na różnych kierunkach - ankiety zebrano od 522 reprezentujących nauki techniczne, 468 reprezentujących nauki humanistyczne i 603 studiujących nauki ekonomiczne.

Wrocławskie akademiki będą przeznaczone na miejsca kwarantanny>>

 

Problem z dostępem do zajęć

Studenci wskazywali na problemy z korzystaniem z poczty elektronicznej - dotyczyło tego aż 68 proc. wskazań. Uczelnie nie dysponują systemami zdolnymi do pracy zdalnej. Co więcej zauważamy także problem związany z dostępem do szkoleń i sprzętu, które w dużej mierze zarówno studenci, jak i kadra akademicka muszą zapewnić sobie samodzielnie.

 

 

 

Prawie co czwarty student (24 proc.) spotkał się z więcej niż jednym przypadkiem, gdzie wykładowca nie prowadzi zgodnie z przyjętymi standardami zajęć w formie zdalnej, a ponad połowa badanych spotyka się z sytuacją, w której część jego zajęć nie odbywa się. Pozwala to przypuszczać, że władze uczelni nie dysponują wiedzą, w jaki sposób odbywają się obecnie na poszczególnych zajęciach i jak realizowany jest program, co w perspektywie semestralnej może negatywnie wpłynąć na jakość dyplomu.

 

Dostęp do pomocy socjalnej ograniczony

Blisko 4 proc. ankietowanych studentów zasygnalizowało, że stypendium socjalne nie jest wypłacane terminowo. Sytuacja materialna studentów, którzy w pewnej części utracili lub musieli porzucić pracę, jest nadwyrężona, na co negatywnie wpływa również dezinformacja w temacie pomocy socjalnej. Ponad co czwarty ankietowany student (26 proc.) zdecydowanie lub raczej, zadeklarował chęć skorzystania z bezpłatnego wsparcia psychologicznego. Świadczy to o wysokim zapotrzebowaniu na reakcję w tej dziedzinie i naglącej potrzebie pochylenia się nad tematem.

W rekomendacjach NZS wskazuje na konieczność wysłania przez władze uczelni zaleceń do domów studenckich dotyczących ustalenia informacji na temat stanu rzeczy osobistych pozostawionych przez studentów – gdzie się znajdują, kto ma do nich dostęp i w jaki sposób można je odzyskać.

 

Audyt komunikacji i weryfikacja zajęć

Kolejne rekomendacje to audyt przepływu informacji na linii ministerstwo-uczelnia-student –sprawdzenie, czy wykorzystywane są ogólnodostępne i uniwersalne środki komunikacji, takie jak np.uniwersytecki mail, oraz ustalenie, czy podejmowane są działania wyróżniające najważniejsze komunikaty i zapewniające im dotarcie do jak najszerszego grona odbiorców

NZS zaleca też wewnętrzną weryfikację sposobu przeprowadzania zajęć przez poszczególnych pracowników w celu dokładnego zapoznania się z sytuacją oraz równoległe wspólne opracowanie ogólnopolskiej KARTY DOBRYCH I ZŁYCH PRAKTYK

- Dotyczy to nie tylko trybu i sposobu odbywania zajęć, ale także sytuacji związanej dostępem do źródeł, sprzętu, oprogramowania,  odpowiedniego przeszkolenia i metod weryfikacji wiedzy - tłumaczą eksperci.
Pełna treść raportu>>