Minister Finansów podpisał 3 czerwca rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie egzaminu aktuarialnego. Jak tłumaczy resort, rozporządzenie ułatwia dostęp do zawodu aktuariusza. Czas na zaliczenie wszystkich dziewięciu części egzaminu będzie wynosił dziesięć, a nie jak dotychczas pięć lat. Równocześnie nie nastąpi obniżenie poziomu ani zmniejszenie zakresu egzaminu. Rozporządzenie ma również na celu usprawnienie pracy Komisji Egzaminacyjnej dla Aktuariuszy. System oceny dwóch części egzaminu aktuarialnego (modelowanie i zarządzanie ryzykiem zakładu ubezpieczeń) stanie się bardziej obiektywny.

MF podkreśla, że rozporządzenie stanowi odpowiedź na aktualną sytuację związaną ze stanem epidemii oraz na zapotrzebowanie rynku pracy dla aktuariuszy w Polsce.

Zobacz również: Ogłoszenie rejestru aktuariuszy >>