Dzięki nowej usłudze Twój e-PIT nie będzie już trzeba składać rocznych zeznań podatkowych PIT. W pierwszym roku z uproszczenia ma skorzystać niemal 4 mln podatników. PIT zostanie rozliczony automatycznie. Nie trzeba składać żadnych wniosków.

- Już w 2019 r. KAS przygotuje dla podatników i udostępni w wersji elektronicznej PIT-37 i PIT-38. W praktyce oznacza to, że blisko 50 proc. osób fizycznych będzie mogło zakończyć coroczne rozliczenie podatkowe za pomocą dwóch kliknięć. Równocześnie w każdym przypadku do decyzji podatnika pozostanie, czy chce sprawdzić swój e-PIT, zmienić, uzupełnić o ulgi, darowizny, czy wskazać lub zmienić organizację pożytku publicznego, na rzecz której przekaże 1 proc. – tłumaczyła minister finansów, prof. Teresa Czerwińska, przedstawiając założenia reformy.

 


Twój e-PIT dla każdego podatnika

Rozliczony PIT zostanie udostępniony w serwisie podatki.gov.pl. Aby zapoznać się z jego treścią trzeba będzie wybrać zakładkę „Twój e-PIT” i dokonać uwierzytelnienia się. W tym celu konieczne będzie wpisanie swoich danych. Chodzi o:

  • PESEL (albo: NIP i datę urodzenia), 
  • kwotę przychodu z deklaracji za rok 2017,
  • kwotę przychodu z jednej z informacji od pracodawców (np. PIT-11) za rok 2018.

Możliwe będzie też zalogowanie się za pomocą profilu zaufanego.

Zobacz również:
Fiskus zbyt łatwo karze podatników >>

Fiskus spyta sąsiada, kto zajmuje się dzieckiem >>
Dla podatków teść i teściowa to nie rodzina >>


Kilka opcji do wyboru

Po sprawdzeniu danych, podatnik będzie miał kilka opcji do wyboru. Po pierwsze, będzie mógł zaakceptować zeznanie bez zmian i pobrać Urzędowe Poświadczenie Odbioru (UPO). PIT domyślnie będzie przygotowany jako indywidualne rozliczenie podatnika. Będzie on jednak mógł, zmienić sposób rozliczenia na wspólne z małżonkiem lub jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Będzie można także zmienić dane ulgi na dzieci lub ją dodać. Rozliczony PIT będzie można uzupełnić o inne dane (np. odliczenia darowizny na cele krwiodawstwa, kultu religijnego, wydatki na cele rehabilitacyjne lub z tytułu użytkowania internetu, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE). Wreszcie, możliwe będzie odrzucenie przygotowanego rozliczenia i wypełnienie formularza samodzielnie w innej formie. W tym przypadku Twój e-PIT proponowany przez urząd nie będzie brany pod uwagę. Można też nie zrobić nic. W takim przypadku, 30 kwietnia, rozliczenie przygotowane przez skarbówkę zostanie uznane za złożone.

 


Jak informuje Ministerstwo Finansów, w przygotowanym formularzu automatycznie zostanie wskazana organizacja pożytku publicznego, którą podatnik wybrał w zeszłym roku. Powtórzony też zostanie cel szczegółowy. Można jednak edytować te dane. Możliwy będzie więc wybór innej organizacji.

Za błędy podatnik nie będzie odpowiadał

Co istotne, podatnik nie będzie odpowiadał za błędy z rozliczeniu sporządzonym przez skarbówkę. Jeśli pomyłki powstaną z winy fiskusa, organ podatkowy będzie miał obowiązek samodzielnej korekty deklaracji. Co istotne, od zaległości wynikających z błędu nie będą naliczane odsetki za zwłokę. Jednakże tylko do momentu upływu terminu na złożenie sprzeciwu.

Zdaniem Izabeli Rutkowskiej, doradcy podatkowego, prowadzącej własną kancelarię prawną, pomysł uproszczenia rozliczeń PIT jest dobry. Zwłaszcza, że organy podatkowe i tak mają wcześniej wszystkie dane, które wcześniej otrzymał od płatników lub innych urzędów. Ekspertka zastanawia się jednak, czy podatnicy będą potrafili zaufać tym automatycznym rozliczeniom, czy jednak będą woleli złożyć samodzielnie wypełnione zeznania. Do tej pory z usługi wstępnie rozliczonego zeznania korzystało niewiele osób. – Będzie to swoisty test zaufania podatników do fiskusa – podsumowuje Rutkowska.

Zobacz również: 
Opodatkowanie rodziny a PIT >>

Ulga rehabilitacyjna w PIT >>
Korekta zeznania podatkowego w PIT >>
Osoby samotnie wychowujące dzieci a PIT >>