Od 1 października 2011 r., (począwszy od rozliczenia za miesiąc wrzesień 2011 r.) będzie można składać przez Internet deklaracje: AKC4/AKC-zo wraz załącznikami: AKC4/A, AKC4/B, AKC4/C, AKC4/D, AKC4/E, AKC4/F, AKC4/H, AKC4/I, AKC4/J, AKC4/K, a także POG5 wraz z za łącznikami: POG/A, POG/C i POG/D.

Od 1 stycznia 2012 r. podatnicy otrzymują możliwość elektronicznego składania kolejnych deklaracji (począwszy od rozliczenia za miesiąc styczeń 2012 r.):

1. deklaracji podatkowej od nabycia wewnątrzwspólnotowego energii elektrycznej AKC-EN,

2. deklaracji w sprawie przedpłaty akcyzy AKC-PA,

3. informacji o wyrobach akcyzowych w składzie podatkowym: alkoholu etylowym (INF-A), winie, napojach fermentowanych i wyrobach pośrednich (INF-B), piwie (INF-C), paliwach silnikowych z wyłączeniem gazu (INF-D), wyrobach tytoniowych (INF-F), paliwach opałowych (INF-I), o gazie (INF-J) oraz o olejach smarowych i pozostałych olejach (INF-K),

4. deklaracji dla podatku od gier przeznaczonej dla płatników podatku od gier urządzających turniej gry pokera (POG-P),

5. deklaracji o wysokości akcyzy pobranej i wpłaconej przez płatnika AKC-P,

6. informacji o dopłatach w grach liczbowych, loteriach pieniężnych i grze telebingo (GHD-1),

7. informacji w sprawie opłaty paliwowej,

8. deklaracji dla podatku od gier POG-4, wraz z załącznikami POG-4/R oraz POG-4/A (przeznaczonej dla podatników prowadzących salony gier na automatach oraz podatników urządzających gry na automatach o niskich wygranych),

9. deklaracji uproszczonej nabycia wewnątrzwspólnotowego AKC-U,

10. zgłoszenia o planowanym nabyciu wewnątrzwspólnotowym wyrobów akcyzowych z akcyzą zapłaconą na terytorium państwa członkowskiego.

W ramach Systemu Rozliczeń Celno-Podatkowych i Finansowo-Księgowego ZEFIR udostępniona będzie możliwość przesyłania za pomocą środków komunikacji elektronicznej deklaracji dla podatku akcyzowego oraz deklaracji dla podatku od gier. Elektroniczne deklaracje dla podatku akcyzowego i elektroniczne deklaracje dla podatku od gier będą miały postać dokumentów XML, specyfikacje XML będą udostępnione na stronie Ministerstwa Finansów. Przesyłane drogą elektroniczną deklaracje muszą być opatrzone elektronicznym  podpisem kwalifikowanym, jednakże przedsiębiorcy/podatnicy mogą korzystać z certyfikatów elektronicznego podpisu kwalifikowanego wykorzystywanych do podpisywania innych dokumentów (nie ma konieczności posiadania osobnego certyfikatu elektronicznego podpisu kwalifikowanego do podpisywania deklaracji akcyzowych i podatku od gier).

Celem wprowadzanej funkcjonalności jest przede wszystkim ułatwienie podatnikom składania deklaracji, bez konieczności wizyty w urzędzie celnym bądź na poczcie. Nadal pozostaje możliwość składania deklaracji w formie papierowej, dla tych podatników, którzy chcą się rozliczać tak jak dotychczas.

źródło: www.mf.gov.pl