Projektowane rozporządzenie ma zastąpić obowiązujące obecnie rozporządzenie ministra finansów z 19 grudnia 2007 r. w sprawie określenia rodzajów deklaracji, które mogą być składane za pomocą środków komunikacji elektronicznej (Dz. U. z 2013 r. poz. 85).

Nowe deklaracje, które będzie można złożyć przez internet to:

- oświadczenie o wyborze opodatkowania podatkiem tonażowym - PT-1,

- zeznanie o wysokości wartości podatku tonażowego należnego - PT-2,

- deklaracja dla podatku od towarów i usług przedstawiciela podatkowego - VAT-13.

Dodatkowo, w celu ułatwienia posługiwania się przepisami, punkty zostały uszeregowane według rodzajów deklaracji dotyczących danego podatku.