Modyfikacji ulegają formularze: VAT-7, VAT-7K, VAT-8, VAT-9M i VAT-12.

Zmiany wprowadziły przepisy rozporządzenia ministra finansów z 18.04.2018 r. w sprawie wzorów deklaracji dla podatku od towarów i usług oraz rozporządzenia ministra finansów z 27.04.2018 r. w sprawie wzoru skróconej deklaracji dla podatku od towarów i usług w zakresie usług taksówek osobowych opodatkowanych w formie ryczałtu.

Nowe wzory deklaracji trzeba będzie stosować począwszy od rozliczenia za lipiec 2018 r. Deklarację VAT-7K od  od rozliczenia za trzeci kwartał 2018 r. Ze starych  druków można korzystać nie dłużej niż do rozliczenia za grudzień 2018 r.