W obu tych sprawach centroprawicowa koalicja premiera Petra Neczasa musi jeszcze uzyskać akceptację prezydenta.

Ustawa zakłada deficyt budżetowy w wysokości 100 mld koron (16 mld złotych) czyli 2,9 proc. produktu krajowego brutto. Łączne wydatki zaplanowano na 1 180,8 mld koron (190 mld złotych), a wpływy na 1 080,8 mld koron (174 mld złotych). Spośród poszczególnych resortów najwięcej środków otrzymało ministerstwo pracy - 512 mld koron. Przewiduje się, że w przyszłym roku wzrost gospodarczy wyniesie 0,7 proc., a inflacja 2,1 proc.

Za przyjęciem ustawy głosowało 100 deputowanych, 86 było przeciw, a dwaj wstrzymali się od głosu.

„Decyzja deputowanych potwierdziła odpowiedzialną politykę budżetową rządu, który zaplanował +bezpieczny+ deficyt w związku z kryzysową prognozą gospodarczą dla Unii Europejskiej” – powiedział po zatwierdzeniu ustawy premier Petr Neczas.

Wcześniej Izba Poselska obaliła weto Senatu w sprawie rządowego pakietu zmian w podatkach, niezbędnego do zwiększenia dochodów budżetowych w 2013 roku. Podstawowy element pakietu to podwyżka podatku VAT o jeden punkt procentowy, czyli odpowiednio do 15 i 21 procent.

Zarówno ustawę budżetową, jak i pakiet podatkowy musi jeszcze zatwierdzić prezydent Vaclav Klaus, który wypowiadał się na ten temat krytycznie.

Z Pragi Andrzej Niewiadowski

adn/ dmi/ mc/