Ustawa z 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych zniosła obowiązek posiadania certyfikatu księgowego Ministerstwa Finansów, który można było uzyskać po spełnieniu wielu wymogów formalnych i merytorycznych. Obecnie, aby prowadzić księgi rachunkowe wystarczy być niekaranym i posiadać ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej, ponieważ wszystkie wcześniej wymagane warunki zostały zniesione.

Zobacz: Od 10 sierpnia prawie każdy będzie mógł prowadzić księgi rachunkowe >>

Sytuacja, w której księgi rachunkowe, wyliczenia podatkowe, a także deklaracje informacyjne mogą prowadzić osoby bez jakichkolwiek kwalifikacji, nie aktualizujące swojej wiedzy, bez praktyki, może dla przedsiębiorcy skutkować bolesnymi konsekwencjami. Przedsiębiorcy nie stać na testowanie umiejętności i wiedzy biura rachunkowego, powinien wiedzieć, komu powierza swoje dokumenty i rozliczenia, komu może zaufać, dlatego Stowarzyszenie Księgowych w Polsce wprowadziło więc certyfikat eksperta usług księgowych, który ma być narzędziem służącym weryfikacji istniejących biur. Certyfikat ma stanowić zabezpieczenie dla klientów biur rachunkowych przed przypadkowymi osobami, o zbyt małej wiedzy i umiejętnościach.

Zobacz: Nowy zawodowy tytuł dla księgowych >>

                                    

Stowarzyszenie prowadzi specjalne kursy, kończące się egzaminem, w których mogą uczestniczyć osoby, które już mają certyfikat Ministerstwa Finansów, jak i te, które go nie mają, ale ukończyły trzeci stopień ścieżki edukacyjnej SKwP. Prowadzi też jawny rejestr wydanych certyfikatów, a osoby prowadzące biura rachunkowe, które uzyskają tytuł certyfikowanego eksperta usług księgowych, będą podlegały wymogom ustawicznego doskonalenia zawodowego (coroczne doszkalanie się w wymiarze 20 godzin). Jeśli posiadacz certyfikatu nie będzie wypełniał tego obowiązku, zostanie wykreślony z rejestru.

Zobacz: Księgowy z certyfikatem to bezpieczeństwo przedsiębiorcy >>