5 września 2018 r. weszło w życie rozporządzenie rady ministrów z 28 sierpnia 2018 r. w sprawie pomocy publicznej udzielanej niektórym przedsiębiorcom na realizację nowych inwestycji. Jest ono kluczowym aktem wykonawczym do ustawy z 10 maja 2018 r. o wspieraniu nowych inwestycji, która obowiązuje już od czerwca 2018 r. Jednak do czasu wydania rozporządzenia przedsiębiorcy nie mogli w pełni korzystać z nowego instrumentu wsparcia, z uwagi na brak przepisów regulujących szczegółowe kryteria dotyczące zasad wydawania decyzji o wsparciu.

 

 


 

Rozporządzenie określa między innymi kryteria jakościowe oraz ilościowe oceny projektów inwestycyjnych, warunki udzielania czy sposób kalkulacji wartości wsparcia publicznego.

Co ważne, opublikowano również rozporządzenia ministra przedsiębiorczości i technologii delegujące możliwość wydawania decyzji o wsparciu przez zarządy poszczególnych specjalnych stref ekonomicznych. Oznacza to, że przedsiębiorcy mogą już składać swoje wnioski o wydanie decyzji o wsparciu do poszczególnych zarządów stref.

Przypomnijmy, że ustawa o wspieraniu nowych inwestycji zakłada, że cały obszar Polski przeznaczony na działalność gospodarczą jest jedną strefą inwestycji. Jak podkreśla resort przedsiębiorczości i technologii, dzięki odejściu od ograniczeń terytorialnych, mikro, małe i średnie firmy nie muszą przenosić się do poszczególnych stref i inwestować z dala od swojego obszaru działania. Mogą to robić tam, gdzie im wygodniej. Podstawowym celem nowych regulacji jest zachęcenie przedsiębiorców do inwestowania na terenie całego kraju, czemu ma służyć zwolnienie z PIT oraz CIT. Nowe przepisy przewidują zwolnienia podatkowe dla inwestorów na okres od 10 do maksymalnie 15 lat.

 

Sprawdź również książkę: CIT. Podatki i rachunkowość. Komentarz >>


Więcej na temat szczegółów nowego mechanizmu udzielania przedsiębiorcom wsparcia w podejmowaniu nowych inwestycji oraz zasad udzielania takiego wsparcia w poradnikach: Wsparcie nowych inwestycji a SSE - przewodnik po zmianach oraz Jak krok po kroku uzyskać decyzję o wsparciu inwestycji, a także specjalnej analizie.

Zobacz również: Będą zmiany w rozliczaniu wydatków na samochody w firmie >>