Badania przeprowadzone na zlecenie BillBird S.A przez Millward Brown i objęte patronatem Business Centre Club. pokazują, że głównymi barierami w unowocześnianiu obiegu dokumentów, w tym przede wszystkim w korzystaniu z e-faktur są lęki związane z przepisami i stosunkiem urzędników skarbowych do faktur elektronicznych. Badania statystyczne potwierdziły wyniki badań jakościowych przeprowadzonych kilka miesięcy temu.

Ponad 50 procent respondentów wskazuje na urzędy skarbowe jako czynnik zniechęcający do wdrożenia e-faktur. Prawie połowa firm obawia się o bezpieczeństwo elektronicznych dokumentów, a 60 procent przyznaje, że przyzwyczajenie do faktur papierowych może być barierą upowszechnienia faktury elektronicznej. Przepisy dotyczące dokumentów elektronicznych są dla większości przedsiębiorców z sektora MSP niejasne, lub niedostatecznie nagłośnione.

Zobacz: Polacy boją się elektronicznych faktur >>

Ewa Ulicz z Zarządu BillBird S.A. zwraca uwagę, że mamy do czynienia ze swoistym paradoksem: badania pokazały, że prawie 80 procent przedsiębiorców poza pracą, jako osoby prywatne, dostaje od dostawców najróżniejszych usług faktury elektroniczne i chwali sobie to rozwiązanie. Jak widać „praktyka domowa” nie przekłada się jednak na decyzje podejmowane w firmach – zauważa.

Sami przedsiębiorcy nisko oceniają swoją wiedzę na temat faktur elektronicznych i wskazują na potrzebę edukacji. 45 proc. twierdzi, że e-faktura nie jest dostatecznie popularyzowana. Jednocześnie uderzająca jest następująca konstatacja: większość firm za ważny uznaje ekologiczny aspekt stosowania elektronicznych dokumentów, jednak nie wymienia go spontanicznie wśród ewentualnych argumentów mogących skłonić ich do stosowania e-faktur.

Badania pokazały, że potrzebne są działania zmierzające do zmiany i wzmocnienia pozytywnych postaw wobec e-faktury wśród urzędników państwowych, ale do zmian należy również przekonać samych przedsiębiorców, którym brakuje wiedzy o korzyściach płynących z przejścia na e-fakturę i znajomości przepisów.

Zobacz też: Polska na szarym końcu Europy pod względem korzystania z e-faktur >>