W 2020 roku emeryci i renciści w swojej skrzynce pocztowej znajdą informację, o jaką kwotę Zakład Ubezpieczeń Społecznych zwiększył im od marca emeryturę lub rentę oraz dowiedzą się, że przyznane im zostało i będzie w kwietniu wypłacone dodatkowe roczne świadczenie pieniężne, czyli tzw. „trzynastka”.

- Po przeanalizowaniu kosztów zdecydowaliśmy, aby obie ważne dla naszych świadczeniobiorców informacje znalazły się w jednym liście. Wysyłkę listów rozpoczniemy w kwietniu – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest gotowy zarówno do waloryzacji, jak i wypłaty trzynastych świadczeń. - Nad tymi zadaniami pracujemy od wielu miesięcy – podkreśla prezes ZUS.

Czytaj również: W kwietniu emeryci i renciści dostaną informację o waloryzacji i tzw. trzynastce

Waloryzacja

W tym roku waloryzacja ponownie będzie procentowo-kwotowa. To znaczy, że emerytury i renty wzrosną o 3,56 proc., ale z gwarancją minimalnej podwyżki. Podwyżka dla emeryta wyniesie przynajmniej 70 zł brutto. Pod warunkiem, że pobierał dotychczas minimalną gwarantowaną emeryturę albo wyższe świadczenie. O co najmniej 70 zł brutto wzrosną również renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy i renty rodzinne. Renty z tytułu częściowej niezdolności do pracy będą wyższe o minimum 52,50 zł brutto, natomiast emerytury częściowe – o co najmniej 35 zł brutto.

 

Ewa Elżbieta Dziubińska-Lechnio, Eliza Skowrońska

Sprawdź  
POLECAMY

Od marca wzrosną także kwoty najniższych gwarantowanych świadczeń. Minimalna emerytura wzrośnie od marca o 100 do kwoty 1200 zł brutto. Otrzymują ją osoby, które mają odpowiednio długi staż ubezpieczeniowy (kobieta – co najmniej 20 lat, mężczyzna – co najmniej 25 lat). Najniższa renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy, najniższa renta rodzinna oraz renta socjalna od marca również będą wynosić 1200 zł brutto. Z kolei renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy ma wzrosnąć o 75 zł i będzie wynosić minimum 900 zł brutto.

 

Sprawdź również książkę: Emerytury i renty w praktyce >>


 

Jakie świadczenia podlegają waloryzacji?

W ZUS waloryzacja obejmuje: emerytury, renty z tytułu niezdolności do pracy, renty rodzinne, emerytury pomostowe, nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, a także dodatki do tych świadczeń, np. dodatek pielęgnacyjny czy dodatek dla sierot zupełnych, świadczenia i zasiłki przedemerytalne oraz renty socjalne.

Co ważne, waloryzacja dotyczy świadczeń przysługujących na dzień 29 lutego 2020 r.

Czytaj również: Inflacja zje waloryzację, choć 13-tka uratuje w tym roku portfel seniorów