Obowiązek przesyłania takiej informacji do ZUS nie dotyczy wszystkich firm. Informację ZUS IWA mają obowiązek złożyć płatnicy, którzy łącznie spełniają następujące warunki:

  • byli zgłoszeni nieprzerwanie, jako płatnicy składek na ubezpieczenie wypadkowe od 1 stycznia do 31 grudnia 2019 r. i co najmniej jeden dzień w styczniu 2020 r.,
  • w 2019 r. zgłaszali do ubezpieczenia wypadkowego co najmniej 10 ubezpieczonych,
  •  31 grudnia 2019 r. byli wpisani do rejestru REGON.

 


- W dokumencie ZUS IWA powinna znaleźć się informacja o rodzaju działalności gospodarczej według PKD, liczbie ubezpieczonych, liczbie poszkodowanych w wypadkach przy pracy śmiertelnych i ciężkich, liczbie poszkodowanych przy pracy ogółem, liczbie zatrudnionych w warunkach zagrożenia. Od treści tego dokumentu zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, jaka będzie obowiązywać przez następny rok składkowy, czyli od 1 kwietnia 2020 r. do 31 marca 2021 r. - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Zobacz procedurę w LEX: Różnicowanie stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe >

Zasady ustalania wysokości składki wypadkowej

Jeśli płatnik miał obowiązek i przekazał do Zakładu informacje ZUS IWA za trzy kolejne, ostatnie lata kalendarzowe, to wtedy ZUS ustali wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe na podstawie danych przekazanych przez płatnika składek. Od treści dokumentu ZUS IWA zależy wysokość składek na ubezpieczenie wypadkowe, które płatnik będzie opłacał od kwietnia 2020 roku do marca 2021 roku. Informację o wyznaczonej składce ZUS prześle w stosownym zawiadomieniu.

Sprawdź w LEX: Czy decyzja ZUS-u dotycząca nieuwzględnienia zdarzenia jako wypadku przy pracy rodzi jakieś obowiązki dla pracodawcy? >

Pozostali płatnicy sami ustalają stopę procentową składki na ubezpieczenie wypadkowe, która jest zróżnicowana w zależności od stopnia ryzyka i wynosi od 0,67 proc. do 3,33 proc. Płatnicy, którzy składają pierwszy bądź drugi dokument ZUS IWA muszą ustalić wysokość stopy procentowej składki na ubezpieczenie wypadkowe samodzielnie zgodnie z ich PKD. Dla płatników, którzy nie mieli obowiązku złożenia dokumentu ZUS IWA składka na ubezpieczenie wypadkowe w roku składkowym obejmującym okres od 01.04.2020 r. do 31.03.2021 r. wynosi 1,67 proc.

 


Jak IWA dostarczyć do ZUS?

Informację ZUS IWA płatnik składek przekazuje w takiej samej formie w jakiej przekazuje dokumenty ubezpieczeniowe (zgłoszeniowe i rozliczeniowe). Tak więc jeśli przedsiębiorca składa dokumenty drogą elektroniczną, to również ZUS IWA należy wysłać w takiej formie. Gdy przekazuje dokumenty w formie papierowej to IWA powinna być również złożona w formie papierowej. W przypadku przekazywania informacji ZUS IWA w formie przesyłki pocztowej, na kopercie powinien być umieszczony napis „ZUS IWA”.

Czytaj w LEX: Niektórym płatnikom składkę wypadkową w nowej wysokości ustali ZUS >

Więcej informacji o formularzu ZUS IWA oraz ustalaniu składki na ubezpieczenie wypadkowe można uzyskać na stronie internetowej Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (www.zus.pl), pod numerem telefonu 22 560 16 00 oraz w każdej placówce Zakładu.

Czytaj również: Ambroziewicz: sprawozdania ZUS-IWA często sporządzane nieprawidłowo