Chodzi o wyłączenie dodatku za staż z katalogu składników wynagrodzenia, które nie są uwzględniane przy obliczaniu wysokości wynagrodzenia pracownika porównywanego z wysokością minimalnego wynagrodzenia za pracę. To zmiana, o którą już dawno zabiegali pracownicy, związki zawodowe oraz parlamentarzyści i kontynuacja zmian rozpoczętych w 2017 roku, kiedy z zakresu składnikowego minimalnego wynagrodzenia za pracę wyłączony został dodatek do za pracę w porze nocnej.

 

Projekt niedługo w Sejmie?

Jak poinformował wiceminister rodziny, pracy i polityki społecznej Stanisław Szwed, projekt jest już po Komitecie Stałym Rady Ministrów. - Mamy nadzieję, że projekt stanie na najbliższym posiedzeniu Rady Ministrów i zostanie przekazany w szybkim tempie do parlamentu. Mam też nadzieję, że do końca tej kadencji Sejmu to uchwalimy - mówił. Przypomniał, że zgodnie z projektem proponowane przepisy mają wejść w życie 1 stycznia 2020 r.

Zaznaczył, że z tego pomysłu najbardziej będzie zadowolona sfera budżetowa. - Można powiedzieć, że oni są beneficjentami tego rozwiązania. Szacujemy, że koszt to ok. 150 mln. zł - zaznaczył. Dodał, że minimalne wynagrodzenie otrzymuje obecnie ok. 1 mln osób. i ta grupa się wciąż zmniejsza.

Wiceminister zwrócił uwagę, że rozwiązania zawarte w projekcie są skierowane nie tylko do pracowników socjalnych, ale także do szerszej grupy - sfery samorządowej.

 

 

Pracownicy socjalni chcą protestować

Wyłączenie dodatku ze stażu to jeden z postulatów pracowników socjalnych, którzy zapowiedzieli protesty. Jednak zdaniem pracowników socjalnych, ze spełnienia warunku płacy minimalnej trzeba też wyłączyć dodatek terenowy. Otrzymują go pracownicy zatrudnieni w ośrodkach pomocy społecznej i jest dotowany z budżetu centralnego. Wynosi 250 zł brutto i jest dodawany do pensji z tego tytułu, że pracownicy ci pracują w terenie. Według przewodniczącego Polskiej Federacji Związkowej Pracowników Socjalnych i Pomocy Społecznej Pawła Maczyńskiego samorząd może „zamienić” te dodatki. – Jeśli dodatek stażowy zostanie wyłączony, a zostanie furtka, że samorząd będzie mógł włączyć do płacy minimalnej dodatek terenowy, to pracownicy socjalni zostaną w tej samej sytuacji – ich wynagrodzenie zasadnicze realnie nie wzrośnie – wyjaśnia. Obecnie część gmin wlicza dodatek terenowy do postawy wynagrodzenia.

 

 


Obecnie pracownik z dłuższym stażem pracy, który otrzymuje wynagrodzenie minimalne, może mieć de facto niższe wynagrodzenie zasadnicze niż osoba nowo zatrudniona (bez lub z krótkim stażem pracy) wykonująca taką samą pracę, jeśli tylko spełnia ono kwotowe wymogi płacy minimalnej. W takich przypadkach dodatek przysługujący za staż pracy przestaje pełnić rolę formy gratyfikacji i uznania pracownika za posiadane przez niego doświadczenie zawodowe, związane z długotrwałym zatrudnieniem.