Zakład Ubezpieczeń Społecznych już od lat systematycznie promuje wśród swoich najstarszych klientów odbiór świadczeń  na rachunek bankowy. - Już w 2011 r. ogłoszony został pierwszy konkurs dla instytucji finansowych na promocję usług bankowych dla emerytów i rencistów. Dziś jesteśmy już po trzeciej edycji konkursu - podkreślono.

Obecnie rachunki bankowe dla seniorów oferuje przy współpracy z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Bank Pocztowy S.A a także Banki Spółdzielcze zrzeszone w Banku Polskiej Spółdzielczości SA oraz SGB-Banku SA. Każdorazowo wymogiem konkursowym i przepustką do współpracy z ZUS była m.in. oferta otwarcia i prowadzenia rachunku za 0 zł, brak opłat za kartę oraz wpłaty i wypłaty w placówkach banku, czy darmowe przelewy.  

Częściej na konto

- Działania Zakładu w zakresie ubankowienia naszych świadczeniobiorców mają na celu zapobieganie tzw. wykluczeniu finansowemu osób starszych oraz ich ochrona przed zagrożeniami związanymi z przechowywaniem pieniędzy w domu – mówi prof. Gertruda Uścińska, prezes ZUS.

 - Wiemy, że osobom starszym trudniej jest zaufać instytucjom finansowym, stąd nasze pośrednictwo w tym zakresie. Jesteśmy dla naszych klientów gwarantem dobrej i wiarygodnej oferty bankowej bez żadnych kruczków prawnych, na której mogą tylko skorzystać - dodaje.  

 

Dziś już 71,8 proc. emerytów i rencistów otrzymuje świadczenia na konto, gdy jeszcze w 2005 r. by to 44,5 proc. a w 2010 r. - 56,1 proc. Wśród samych tylko emerytów, na koniec 2018 r., osoby korzystające z rachunków bankowych stanowiły 73,5 proc.

Najbardziej ubankowioną grupą świadczeniobiorców są osoby pobierające nauczycielskie świadczenia kompensacyjne (97,4 proc.) oraz klienci otrzymujący emerytury pomostowe (93 proc.). Najrzadziej z odbioru świadczenia na konto bankowe korzystają osoby pobierające renty rodzinne (55,8 proc.) oraz renty socjalne (56,8 proc.).

Częściej z rachunku bankowego korzystają kobiety na emeryturze. Na koniec 2018 r. 74 proc. emerytek posiadało konto w banku, na które ZUS przelewał świadczenie. U mężczyzn wskaźnik ten wyniósł 72 proc. Jednak co niezwykle istotne wskaźnik ubankowienia zdecydowanie rośnie u nowych świadczeniobiorców. W grupie 60-letnich kobiet jest to 83 proc. a w grupie 65-letnich mężczyzn – 78 proc.

Czytaj też: ZUS ma dodatkowe miliardy - będą pieniądze na "trzynastą emeryturę" >>>