Takiego zaświadczenia nie muszą przedkładać ci żacy, którzy w pierwszym zaświadczeniu złożonym do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych mieli wskazany całkowity okres trwania nauki w szkole wyższej (np. 5 lat). Pozostali muszą pamiętać o tym, by taki dokument złożyć w odpowiednim terminie, aby nie przepadła im wypłata renty rodzinnej za dany miesiąc.
Przypomnijmy, że renta rodzinna przysługuje dzieciom do ukończenia 16 roku życia. Jeśli jednak nadal się kształcą mogą ją otrzymywać maksymalnie do 25 roku życia lub do końca roku akademickiego, jeżeli osiągnięcie wieku przypada na ostatni rok studiów. - Edukację potwierdzają zaświadczenia ze szkoły lub uczelni. Zwykle są one wydawane na rok albo na programowy czas nauki. ZUS wypłaca rentę rodzinną za okres wskazany w zaświadczeniu – podkreśla Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

Czytaj również: Ważne dla ucznia i studenta. Pamiętaj o zaświadczeniu ze szkoły, gdy pobierasz rentę rodzinną>>

Kto musi złożyć zaświadczenie do końca października?

Jeżeli uczelnia w pierwszym zaświadczeniu wskaże całkowity okres trwania nauki (np. studia 5-letnie) ZUS będzie wypłacał świadczenie przez cały ten czas. Może jednak w każdej chwili skontrolować, czy student faktycznie studiuje. Natomiast, gdy w zaświadczeniu nie został wskazany całkowity okres trwania nauki, to aby renta była wypłacana bez przerwy, należy najpóźniej w ciągu miesiąca od ostatniej wypłaty złożyć do Zakładu wniosek o dalszą wypłatę renty wraz z zaświadczeniem o kontynuowaniu nauki.
- Na złożenie dokumentów studenci mają czas do końca października. Jeśli student złoży zaświadczenie jeszcze w październiku, to otrzyma rentę rodzinną za ten miesiąc. Jeśli jednak spóźni się i dostarczy dokumenty później, czyli w listopadzie, to wypłata renty za październik przepadnie – mówi Beata Kopczyńska.
Osoby pobierające rentę rodzinną muszą też pamiętać, aby poinformować ZUS o wcześniejszym przerwaniu lub zakończeniu nauki. Brak takiej informacji spowoduje, że renta będzie nadal wypłacana i pobierana przez nieuprawnioną osobę. Niesłusznie otrzymane świadczenie trzeba będzie potem zwrócić wraz z odsetkami.