Konieczne  działania, które zwiększą atrakcyjność rynku pracy dla cudzoziemców

- Naszym celem jest zmniejszenie obciążeń pracodawców przy jednoczesnym zapewnieniu cudzoziemcom odpowiednich warunków pracy. Deficyt pracowników, którzy rozpatrują wnioski w urzędach w znacznym stopniu spowalnia proces zatrudniania cudzoziemców, ale nie jest to jedyna przeszkoda dla pracodawców – uważa Robert Lisicki, radca prawny, dyrektor departamentu pracy Konfederacji Lewiatan.

 


Konfederacja Lewiatan postuluje:

  • Wydłużenie okresu, na który rejestrowane jest oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy z 6 do 18 miesięcy. Oświadczenia są obecnie bardzo dobrze uregulowaną i uszczelnioną procedurą legalizacji zatrudnienia. Wydłużenie tego okresu znacznie odciążyłoby nie tylko powiatowe urzędy pracy, ale również urzędy wojewódzkie rozpatrujące wnioski o zezwolenia na pracę. Zatory, z którymi spotykamy się w urzędach wojewódzkich paraliżują realizację zadań przedsiębiorców.
  • Wprowadzenie maksymalnego terminu 7 dni (od dnia złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na pobyt i pracę) na umieszczenie w dokumencie podróży odcisku stempla. Jego umieszczenie powinno poprzedzać sprawdzenie czy wszystkie dokumenty są przedłożone, a nie weryfikowanie ich treści. Dodatkowo, aby skrócić kolejki do złożenia wniosku, w części urzędów, należy rozważyć możliwość rejestrowania wniosku drogą elektroniczną.
  • Stosowanie jednolitych wytycznych we wszystkich urzędach dotyczących listy dokumentów, które należy dołączyć do wniosków o zezwolenia na pracę oraz zezwolenia na pobyt i pracę. Obecnie sytuacja jest nieprzewidywalna, nie dość że urzędy oczekują różnych dokumentów to również wymagania  zmieniają się w czasie.
  • Odejście od konieczności przejścia pełnej procedury zezwolenia na pracę, na pracę i pobyt w przypadku oferowania cudzoziemcowi docelowo innego stanowiska pracy w ramach struktury firmy.

 

Nie jesteśmy jedynym krajem konkurującym o pracowników na rynkach poza UE.

Konfederacja Lewiatan zwróciła uwagę, że od 2020 roku będą obowiązywały nowe przepisy, które znacznie ułatwią dostęp do niemieckiego rynku pracy pracownikom spoza Unii Europejskiej. - Są one odpowiedzią na rosnące potrzeby zatrudnieniowe naszego zachodniego sąsiada. Eksperci szacują, że udogodnienia te przyciągną od 500 tys. do nawet miliona pracowników z Ukrainy. W Czechach kandydaci spoza EU mogą ubiegać się o tzw. employee card umożliwiającą pobyt i pracę przez okres nie dłuższy niż 2 lata, rozpatrzenie wniosków ma trwać nie dłużej niż 60 dni - podkreślono.

Sprawdź w LEX: Czy dokumenty bhp powinny być opracowane także w języku zrozumiałym dla zatrudnianego cudzoziemca? >

Kierownik Polskiego Forum HR Agnieszka Zielińska zwróciła uwagę, że ostatnie ze wspomnianych rozwiązań dotyczące legalizacji pobytu i pracy już dziś ogranicza napływ do Polski nowych kandydatów do pracy, w szczególności, z Ukrainy. - Wynagrodzenia w Czechach przewyższają polskie. Jeśli dołączymy do tego skomplikowaną i ciągnącą się w czasie procedurę administracyjną obowiązującą w Polsce, nasi pracodawcy stoją na przegranej pozycji – stwierdziła.

Czytaj też: Raport: Zawyżona składka wypadkowa zwiększa koszty firm>>>>

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Czy w związku z wejściem w życie RODO oraz związanych z nim przepisów prawa polskiego, przedsiębiorca może przechowywać/ załączać do akt osobowych kopie kart pobytu? >

Zatrudnianie w Polsce cudzoziemców spoza UE - zezwolenie na pracę sezonową - komentarz praktyczny >

Zatrudnianie cudzoziemców spoza UE - oświadczenie o powierzeniu wykonywania pracy - komentarz praktyczny >

Zmiany w zatrudnianiu cudzoziemców od 1 lipca 2018 r. >

Zasady zatrudniania cudzoziemców na terenie Polski - procedura >