Składka bez nadzoru

Dyrektor linii biznesowej HR Performance w Ayming Polska Piotr Radko uważa, że składka wypadkowa jest często traktowana przez firmy jako temat wyłącznie kadrowo-płacowy, który nie podlega ścisłemu nadzorowi działów finansowych. - Co więcej, przedsiębiorstwa nie uznają jej za koszt i tym samym nie wprowadzają składki wypadkowej do ewidencji kosztów i przychodów. Uważają, że jest to danina na rzecz ZUS i jej wysokością nie można zarządzać w takim samym stopniu, jak chociażby kosztem energii elektrycznej - stwierdził.

Sprawdź w LEX: Sankcje za zaniżenie składki wypadkowej >

- Tymczasem przedsiębiorcy mogą weryfikować obciążenia z tytułu składki wypadkowej i skutecznie odzyskiwać nadpłacone środki nawet za kilka lat wstecz. Odzyskaną kwotę można zaksięgować jako pozostałe przychody operacyjne w roku, w którym zostały zrealizowane – dodał.

 

Kazimierz Jaśkowski, Eliza Maniewska

Sprawdź  
POLECAMY

W raporcie podkreślono, że wysokości stopy procentowej składki wypadkowej wahają się od 0,67 proc. do 3,33 proc., a w przypadku niektórych branż, np. górniczej może osiągnąć nawet 5 proc. - Składka jest w całości opłacana przez pracodawcę i zawiera się w puli kosztów na ubezpieczenia społeczne odprowadzane do ZUS. Choć bywa traktowana jako koszt drugiej kategorii, opłaty z tytułu składki wypadkowej często dorównują opłatom ponoszonym z tytułu podatku od nieruchomości czy energii elektrycznej. W przeciwieństwie do innych składek na ubezpieczenia społeczne, ma ona charakter zmienny, co wymaga regularnego monitorowania, czy jej wysokość jest ustalana w prawidłowy sposób - napisano.

Sprawdź w LEX: Wniosek inspektora pracy do ZUS o podwyższenie składki na ubezpieczenie wypadkowe >

W analizie zwrócono uwagę, że składka wypadkowa zależy m.in. od liczby zatrudnionych w warunkach zagrożenia i poszkodowanych w wypadkach przy pracy oraz charakteru działalności przedsiębiorstwa i związanej z nią kategorii ryzyka. Weryfikacja czynników, które wpływają na części zmienne w wyliczaniu indywidualnej dla każdego płatnika składki wypadkowej, często wykazuje, że przedsiębiorstwo zawyża opłaty z tego tytułu. Ewentualne nadpłaty można odzyskać do 5 lat wstecz.  

 


Obszary oszczędności

W raporcie zwrócono uwagę, że istnieją cztery obszary, na bazie których można uzyskać oszczędności z tytułu składki wypadkowej. Są to: warunki zagrożenia, wypadkowość, rodzaj działalności i liczba ubezpieczonych. - Na zmniejszenie jej wysokości z tytułu warunków ma wpływ prawidłowa identyfikacja czynników zagrożenia w środowisku pracy i ograniczanie zagrożeń z nich płynących. Mniejszą wypadkowość można osiągnąć dzięki prewencji, co sprowadza się m.in. do zapewnienia pracownikom odpowiedniej odzieży ochronnej czy systematycznych szkoleń z zakresu BHP - czytamy w raporcie.

Wysokość składki wypadkowej - wskazuje Ayming - można także obniżyć dzięki weryfikacji charakteru działalności firmy, który mógł zostać błędnie sklasyfikowany. - Wówczas niezbędna jest kontrola danych mających wpływ na wybór prawidłowego kodu według Polskiej Klasyfikacji Działalności. Z kolei w przypadku liczby ubezpieczonych, przedsiębiorca powinien zweryfikować liczbę zatrudnionych, którzy spełniają kryteria zgłaszania do ubezpieczenia wypadkowego. Skontrolowanie choćby jednego z czterech obszarów, które mają wpływ na wysokość składki wypadkowej, może pozwolić na znalezienie oszczędności - dodano.

Wpływ na wynik finansowy firmy

Jak napisano w analizie, tam, gdzie istnieje wysokie ryzyko wypadkowości, mamy do czynienia z wyższymi opłatami. - Takie sytuacje dotyczą nie tylko firm produkcyjnych czy budowlanych, ale również branż, które nie są kojarzone z wysoką wypadkowością, jak chociażby handel. Koszt składki wypadkowej jest także uzależniony od pełnej puli wynagrodzeń, dlatego wszelkie zmiany związane z jej wysokością najbardziej odczuwają firmy o wysokim poziomie zatrudnienia - zaznaczono.

Sprawdź w LEX: Świadczenia uzupełniające od pracodawcy w związku z wypadkiem przy pracy - PROCEDURA >

Obniżenie składki to duże oszczędności

Radko zwrócił uwagę, że w przedsiębiorstwach zatrudniających kilkuset pracowników roczny koszt składki wypadkowej może się wahać od 1 do 2 mln zł. - W takich przypadkach obniżenie jej wysokości o zaledwie 0,3 proc. w skali roku może przynieść roczne oszczędności na poziomie kilkuset tysięcy złotych. Dla przykładu, firma zatrudnia 600 osób, a jej roczny koszt składki wypadkowej wynosi 800 tys. zł - oszacował.

Czytaj też: ZUS daje prawie 50 milionów na poprawę warunków pracy >>>

 - Po weryfikacji można obniżyć roczną wysokość składki wypadkowej z poziomu ok. 1,5 proc. do poziomu 1,2 proc., uzyskując nadpłatę w wysokości ok. 200 tys. zł. Stanowi to oszczędności w wysokości 0,4 proc. podstawy wymiaru składek na ubezpieczenie społeczne ponoszonych corocznie przez firmę. Odzyskanie nadpłaconych kwot może mieć zatem zauważalny wpływ na wynik finansowy przedsiębiorstwa” – skomentował.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w LEX:

Odpowiedzialność pracodawcy za niezgłoszenie wypadku przy pracy >

Badanie wypadków przy pracy przez PIP >

Przerwa w pracy a wypadek przy pracy w orzecznictwie >

Szkolenia okresowe po zmianach w pytaniach i odpowiedziach >