Jak podał Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w czwartym kwartale wyniosło 5198,58 zł. Oznacza to wzrost o 6,9 proc. wobec czwartego kwartału 2018 r.

To był pierwszy kwartał, w którym przeciętne wynagrodzenie w gospodarce narodowej przekroczyło 5000 zł.

  


Według szacunków GUS, przeciętne wynagrodzenie w całym 2019 r. wyniosło 4918,17 zł. Było to o ponad 330 zł więcej niż rok wcześniej, co oznacza wzrost o 7,3 proc. Wynik ten jest powtórzeniem bardzo dobrej dynamiki z 2018 r. i rezultatem plasującym się znacznie powyżej średnich wieloletnich.

W ujęciu realnym wzrost wynagrodzeń szacuje się na poziomie 4,8 proc.

Czytaj również: GUS: Najwyższe zarobki w informacji i komunikacji>>