ZUS nagrodzi projekty, które zmniejszą zagrożenie wypadkami przy pracy lub chorobami zawodowymi. - Pracodawca może zdobyć dofinansowanie np. na działania, które zmniejszą nadmierny hałas, promieniowanie, zapylenie w miejscu pracy czy na sprzęt, który zwiększa bezpieczeństwo pracy na wysokości. Lista możliwości jest długa  – wskazuje Pawel Żebrowski, rzecznik prasowy Zakładu. Dofinansowanie może pokryć do 80 proc. szacowanej wartości projektu i wynieść od 10 tys. do 300 tys. zł na jednego pracodawcę.

Jak podkreśla ZUS, łączna kwota, jaką ZUS planuje wydać na poprawę bezpieczeństwa w zakładach pracy, wynosi w tym roku budżetowym 90 mln zł. - To o 15 mln zł więcej niż w poprzedniej edycji konkursu – twierdzi Żebrowski.

 

 

Dla kogo konkurs?

W konkursie mogą wziąć udział aktywni przedsiębiorcy, którzy nie zalegają z opłacaniem składek i podatków oraz nie korzystali z dofinansowania ZUS w ostatnich trzech latach. Nie mogą też znajdować się w stanie upadłości, pod zarządem komisarycznym, w toku likwidacji, postępowania upadłościowego lub postępowania układowego z wierzycielem.

Szczegóły konkursu, regulamin i wzory niezbędnych dokumentów są dostępne są tutaj. Najlepsze projekty wybiorą eksperci Centralnego Instytutu Ochrony Pracy.

W poprzedniej edycji konkursu z dofinansowania ZUS skorzystało około tysiąca pracodawców w Polsce. Pieniądze pochodzą z części funduszu wypadkowego przeznaczonej na działania zapobiegające wypadkom.

Wyniki konkursu ogłoszone zostaną do 31 grudnia 2022 r.

Czytaj też: Choroby zawodowe - przegląd zmian w przepisach >>>

Sprawdź też: Wzory protokołów powypadkowych - przykłady wypełnienia >>>