Głos zabierze 20 ekspertów, którzy będą mówić także m.in. mobbingu i dyskryminacji, zmianach z K.p.c. i ich wpływie na przepisy prawa pracy oraz związkach zawodowych u pracodawcy.

Więcej informacji: konferencje.mustreadmedia.pl/konferencja-pp

Program konferencji podzielono na trzy dni. Pierwszego dnia zaplanowano trzy panele nt.: najnowszych zmian w prawie dotyczących mobbingu i dyskryminacji oraz wpływu nowelizacji przepisów Kodeksu postępowania cywilnego na prawo pracy; dotychczasowych doświadczeń i problemów związanych z wdrożeniem pracowniczych planów kapitałowych (PPK) i kwestii związków zawodowych u pracodawcy. Trzeci panel w pierwszym dniu konferencji poświęcony będzie natomiast najczęstszym błędom i problemom pracodawców w zakresie pracy zdalnej, zatrudnienia przez agencje pracy tymczasowej i zatrudnienia na podstawie umów cywilnoprawnych (zlecenia, dzieło i kontraktów menedżerskich).

 

W drugim dniu konferencji organizatorzy przewidzieli z kolei wykłady dotyczące: elastycznego czasu pracy jako odpowiedzi na potrzeby rynku, wypowiedzenia umowy o pracę z przyczyn leżących po stronie pracownika oraz zatrudniania cudzoziemców z Unii Europejskiej i spoza niej. W drugiej połowie drugiego dnia konferencji odbędą się natomiast wykłady na temat problemów  praktycznych przy wykonywaniu pracy w biurach co-workingowych, a także najczęstszych błędów stwierdzanych w kontrolach ZUS przeprowadzonych u pracodawców w 2019 r. oraz prawnych i faktycznych możliwości zmiany warunków zatrudnienia. Ostatnim wykładem tego dnia będzie wykład dotyczący zakazu działalności konkurencyjnej z perspektywy prawa, praktyki i podatków.

 

Trzeciego i zarazem ostatniego dnia kongresu odbędą się cztery warsztaty. Pierwszy będzie dotyczył tworzenia umów o pracę, drugi - ochrony danych osobowych w rekrutacji, trzeci - zasad prowadzenia monitoringu w miejscu pracy, a czwarty – wynagrodzeń i dokumentacji pracowniczej w 2020 r.

Czytaj również: Wiele zmian dla pracowników i pracodawców w 2020 roku>>