Zdaniem Konfederacji Lewiatan, zmiany kadrowe w systemie wdrażania funduszy unijnych są niepokojąco duże. Na koniec 2017 roku w systemie wdrażania funduszy pracowało prawie 14 tys. osób, na ok. 11 tys. etatów. Są to dane wyłącznie dla instytucji odpowiedzialnych za dystrybucję środków UE z poziomu centralnego (12 instytucji). Wiele z tych osób ma bezpośredni kontakt z beneficjentami – odpowiada za organizację konkursów, ocenę projektów, ale także opiekuje się nimi na etapie realizacji, odpowiada za rozliczenia, itp. Istotna jest więc wysoka jakość pracy tych osób.

11 proc. odeszło z pracy

-Jak wynika z raportu końcowego „Ewaluacji śródokresowej PO PT 2014-2020” fluktuacja kadr w systemie wdrażania jest niepokojąco wysoka i na koniec 2017 r. wyniosła prawie 11 proc., podczas gdy zakładana wartość to 5,5 proc.. Jednocześnie urzędy nie narzekają na braki kadrowe. Tymczasem od tych osób zależy jak dobrze wykorzystamy środki unijne  jako kraj, co ma wpływ na naszą pozycją negocjacyjną dotyczącą nowej perspektywy finansowej – mówi Małgorzata Lelińska.

Autorzy raportu nie podają jednoznacznie przyczyn takiego stanu, co więcej odnoszą ten wskaźnik do ogólnej fluktuacji w korpusie służby cywilnej, który jest nawet nieco wyższy.

 


Przyczyny

Wśród potencjalnych przyczyn wymienia się: relatywnie niskie wynagrodzenia (z danych za 2017 r. wynika, że średnia pensja brutto w tej grupie pracowników wyniosła 5318 zł, a w przypadku wyłączenia z tego szacunku kadry kierowniczej – 4569 zł brutto) oraz bardzo duże wymagania stawiane pracownikom.

Czytaj też: Ile zarabia menedżer w Warszawie? >

Jednocześnie  - przynajmniej na podstawie tego badania – nie można jednoznacznie stwierdzić, że pracownicy odchodzący z administracji wybierają sektor prywatny. Nowe miejsca pracy to głównie inne instytucje publiczne i stanowiska zarówno związane, jak i niezwiązane z obsługą funduszy. Duży wpływ mają także reorganizacje w samych urzędach. Dotychczas narzędziem walki z wysoką fluktuacją był rozbudowany system szkoleń urzędników, ale najwyraźniej przestał on działać.

Parcownicy cenią Work-life balance

Pracownicy znacznie bardziej cenią sobie dobre warunki pracy i jej elastyczność niż podnoszenie kwalifikacji (np. elastyczny czas pracy, możliwość pracy zdalnej, wsparcie w opiece nad dziećmi), a pod tym względem administracja ciągle kuleje.

Rekomendacją z raportu jest stworzenie i wdrożenie strategii zarządzania zasobami ludzkimi w obszarze wdrażania funduszy UE, która z jednej strony ograniczałaby odpływ wysoko wykwalifikowanych, doświadczonych pracowników, ale także zapobiegałaby wypaleniu zawodowemu i znużeniu pracą.

- Liczymy na szybką realizację tych postulatów, m.in. w trosce o jakość współpracy administracji z wnioskodawcami na etapie ubiegania się o dofinansowanie, ale także  w czasie realizacji projektów – dodaje Małgorzata Lelińska.

Więcej przydatnych materiałów znajdziesz w SIP LEX:

Realizacja planu inwestycyjnego przy wsparciu funduszy unijnych >

Ewidencja księgowa środków związanych z realizacją projektów współfinansowanych z funduszy unijnych >

Korekty finansowe w zamówieniach finansowanych ze środków UE >

Nie masz dostępu do tych materiałów? Sprawdź, jak go uzyskać >