Mediana wynagrodzeń osób pracujących w Warszawie na stanowisku kierowniczym w 2017 roku wyniosła 8500 zł brutto. Co czwarty menedżer zarabiał powyżej 12.000 zł. Z kolei zarobki 25 proc. kierowników nie przekraczały 5700 zł brutto. Sedlak & Sedlak przygotował raport „Wynagrodzenia w Warszawie w 2017 roku”, w którym uwzględniono dane o płacach 4045 osób pracujących na stanowiskach kierowniczych w Warszawie.

 [-OFERTA_HTML-]

Okazuje się, że nie ma większego znaczenia to, jak dużym zespołem zarządza kierownik. W raporcie wyróżniono kierownika małego zespołu (2-10 osób) oraz kierownika zespołu (powyżej 10 osób). Połowa menedżerów dużego zespołu zarabiała w przedziale 5800-12.000 zł brutto. Podobnie kształtowały się zarobki połowy kierowników małego zespołu (2-10 osób) – mieściły się w przedziale 5646-11.800 zł brutto.

Po raz kolejny potwierdza się, że najbardziej konkurencyjne wynagrodzenia oferowały firmy z przewagą kapitału zagranicznego – 10.000 zł brutto. Mediana wynagrodzeń menedżerów w polskich przedsiębiorstwach była o 2919 zł niższa i wyniosła 7081 zł brutto. Równocześnie tylko 25 proc. kierowników zatrudnionych w polskich firmach zarabiało powyżej 10.000 zł brutto.

Na wysokość zarobków menedżerów znacznie wpływa również wielkość organizacji. Im większa firma, tym zarobki są wyższe:

W 2017 roku w Warszawie najwięcej zarabiali kierownicy zatrudnieni w branżach: bankowość, technologie informatyczne (IT) oraz przemysł lekki. Mediany ich zarobków wyniosły odpowiednio 11.099 zł, 10.668 zł i 10.500 zł brutto miesięcznie.

Warto również przyglądnąć się zarobkom na wybranych stanowiskach i w konkretnych branżach. Tradycyjnie już najwięcej zarabiali kierownicy zatrudnieni w branżach: bankowość, technologie informatyczne (IT) oraz przemysł lekki. Natomiast zarobki na wybranych stanowiskach kształtowały się następująco:

 

Z badania wynika też, że dyplom MBA podnosi zarobki o ok. 3750 zł. Mediana zarobków kierowników z dyplomem MBA wyniosła 12.550 zł, bez - 8803 zł brutto. Natomiast co czwarty menedżer po studiach podyplomowych MBA mógł liczyć na zarobki powyzej 16.301 zł (bez dyplomu 12.100 zł). Sam dyplom nie daje oczywiście gwarancji pensji przekraczającej 10.000 zł. 25 proc. kierowników z MBA zarabiało poniżej 9424 zł.

Źródło: wynagrodzenia.pl