W okresie od lutego do kwietnia zmniejszyła się liczba cudzoziemców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych o blisko 48 tysięcy w skali kraju, a w województwie śląskim o 4 877 osób. Wśród pracowników z zagranicznym paszportem najwięcej jest Ukraińców, którzy stanowią ponad 72 procent ubezpieczonych w naszym kraju cudzoziemców. Druga pod względem liczebności grupa ubezpieczonych w ZUS obcokrajowców to Białorusini. Jest ich blisko 42 tysiące.
- Rzeczywista liczba obywateli innych państw pracujących w Polsce może być znacznie większa, bo część z nich nie ma ubezpieczenia. Trzeba pamiętać o tym, że dane ZUS obejmują tylko osoby zatrudnione w taki sposób, od którego istnieje obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne. Nie są w nich ujęci zagraniczni pracownicy, którzy wykonują pracę na umowę o dzieło lub pracują nielegalnie - wyjaśnia Beata Kopczyńska, regionalny rzecznik prasowy ZUS województwa śląskiego.

 

Małgorzata Iżycka-Rączka, Krzysztof Wojciech Rączka

Sprawdź  
POLECAMY

Cudzoziemcy w regionie

W województwie śląskim ZUS  do 30 kwietnia zgłoszonych było 55 010 osób z zagranicznym paszportem. W większości są to Ukraińcy - około 44,4 tys. osób, następnie obywatele Białorusi - 1,5 tys. osób i Gruzji - 1447 osób. - Co ciekawe, w naszym regionie pracują też osoby z innych zakątków świata. I tak, w naszych statystykach w bielskim oddziale mamy trzech Argentyńczyków, w sosnowieckim ZUS zgłoszonych jest około 150 Chińczyków, czterech Estończyków w rybnickim ZUS, trzech Wenezuelczyków w chorzowskim ZUS czy czterech mieszkańców Kamerunu zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych w Oddziale ZUS w Zabrzu  - dodaje Beata Kopczyńska.
Najwięcej osób z zagranicznym paszportem zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych jest w Oddziale ZUS w Chorzowie - 10 985 osób oraz w Oddziale ZUS w Częstochowie - 10 704 cudzoziemców. Na trzecim miejscu pod względem liczby obcokrajowców zgłoszonych do ubezpieczeń społecznych - 10 528 - jest Oddział ZUS w Zabrzu. W rybnickim ZUS ubezpieczeniom społecznym podlega 9 214 cudzoziemców, a w Oddziale ZUS w Bielsku-Białej składki na ubezpieczenia opłaca 8 462 zagranicznych mieszkańców Podbeskidzia. W sosnowieckim ZUS do ubezpieczeń zgłoszonych jest 5 117 cudzoziemców.

 

Sprawdź również książkę: Kodeks pracy ze schematami ebook >>


Pracują i zatrudniają innych

Cudzoziemcy nie tylko są zatrudnieni, pracując na umowach o pracę czy zleceniu, ale także sami otwierają biznesy w Polsce i tworzą dodatkowe miejsca pracy. W całym kraju własny biznes prowadzi blisko 20 tys. cudzoziemców. W województwie śląskim do 30 kwietnia swoją firmę miało 1 365 obcokrajowców, to o jedną działalność gospodarczą więcej niż wskazują statystyki z końca lutego. Wówczas własną firmę prowadziło 1 364 cudzoziemców. - Najwięcej firm w naszym województwie otworzyli obywatele Ukrainy, następnie Niemcy i Włosi - mówi Kopczyńska.

Czytaj również: Tarcza antykryzysowa nie wyłącza objęcia cudzoziemców przestojem albo obniżonym wymiarem czasu pracy